Nová Metrohm brožúra a webstránka «Povrchové úpravy»
1.5.2018

New industry brochure "Surface finishing"

Metrohm poskytuje riešenia v oblasti povrchových úprav a v elektronickom priemysle už mnoho rokov. V novej brožúre «Povrchové úpravy» ( «Surface finishing» ) sú odprezentované aplikácie a prístroje na kontrolu kvality procesných kúpeľov, ktoré sa využívajú pri povrchových úpravách a výrobe PCB - vrátane monitorovania odpadových vôd. Brožúru si môžete objednať bezplatne, a v elektronickej forme je dostupná na webstránke surface.metrohm.com.

Brožúra "Surface finishing" pokrýva celý výrobný reťazec, pozostávajúci z osvedčených mokrých chemických metód na kontrolu kľúčových procesov a parametrov vo funkčnom a dekoratívnom pokovovaní:

  • Kontrola základných chemických látok a surovín
  • Kovy ako hlavné komponenty galvanických kúpeľov
  • Hlavné a sekundárne komponenty galvanických kúpeľov
  • Monitorovanie odpadových vôd a procesných vôd

Metódy v tejto publikácii zahŕňajú meranie pH, titráciu, iónovú chromatografiu, voltampérometriu, NIR a Raman spektroskopiu, ako aj online procesnú analýzu. Ďalej sú zahrnuté riešenia automatizácie a systémy na elektrochemickú analýzu pre výskum a vývoj. Brožúra «Surface finishing» poslúži každému, kto sa zaoberá profesionálnym zabezpečením kvality pri povrchových úpravách a výrobe PCB.

Na stiahnutie