Inhibítor polymerizácie: monitorovanie TBC v styréne podľa ASTM D4590
19.1.2016

Styrene represeneted as ball-and-stick model

Metrohm Process Analytics Vám s potešením predstavuje riešenie pre kolorimetrické stanovenie obsahu 4-terc-butylkatecholu (TBA) v styréne podľa ASTM D4590. Podrobnejšie informácie o tejto aplikácii nájdete zadarmo v aplikačnej poznámke na konci tejto informácie.

TBC je inhibítor voľných radikálov inhibítor, ktorý v prítomnosti kyslíka bráni predčasnej polymerizácii pri skladovaní a preprave reaktívnych monomérov, ako sú: styrén, butadién, vinylacetát a ďalšie. Aby nebola znížená kvalita produktu, koncentrácia TBC v styréne musí byť udržiavaná nad úrovňou 10-15 mg/l TBC.

Pre kontrolu úbytku TBC je potrebné starostlivo sledovať jeho koncentráciu. Metrohm Process Analytics ponúka riešenie na kľúč - analyzátor nakonfigurovaný pre fotometrické analýzy umožňujúci sledovanie obsahu TBC na vstupe do zásobnej nádrže styrénu, čím sa zaistia optimálne podmienky skladovania.

> Ďalšie informácie o procesných analyzátoroch Metrohm

Na stiahnutie