Náhrada chrómu - termometrická titračná metóda na zefektívnenie monitorovania anodizačných kúpeľov
28.5.2019

Military jet
Jeden z lídrov leteckého priemyslu nahradil chróm v procese anodizácie leteckých častí zmesou kyseliny sírovej a vínnej (TSA, Tartaric Sulphicic Anodizing). Metrohm vyvinul novú metódu, ktorá umožňuje tomuto zákazníkovi rýchlo a spoľahlivo určiť obe kyseliny jedným senzorom, vysoko citlivým termometrom, s rýchlou odozvou. Aplikačný list s detailným popisom tejto aplikácie poskytuje Metrohm na bezplatné stiahnutie.

Nahradenie chrómu menej nebezpečnými látkami, ako je kyselina sírová a kyselina vínna, pomáha znížiť vplyv anodických kovových substrátov na životné prostredie, pri ochrane pred koróziou. Potenciometrická titrácia je štandardnou metódou na monitorovanie hladín týchto kyselín. Tento spôsob však vyžaduje vykonanie dvoch titrácií s dvomi rôznymi elektródami a rôznymi rozpúšťadlami.

Na druhej strane termometrická titrácia umožňuje monitorovanie kyseliny sírovej a vínnej použitím rovnakého senzora v rovnakej matici. Tento senzor, vysoko citlivý termometer s rýchlou odozvou stanovuje koncový bod reakcie, keď už nie je zaznamenaná žiadna zmena teploty vzorky roztoku (reakčná entalpie).

Naviac, v porovnaní s potenciometrickou titráciou, je termometrická titrácia rýchlejšia a pohodlnejšia (nie je potrebná žiadna údržba senzora). Na plne automatizovanom systéme trvá stanovenie kyseliny sírovej a kyseliny vínnej približne 7 minút.

Na stiahnutie