TitrIC flex - plne automatizovaný systém pre komplexnú analýzu vody
7.8.2019

TitrIC flex for combined titration and ion chromatography analysis to measure temperature, conductivity, pH value, p and m values, calcium, magnesium, anions and cations

Vďaka novému systému TitrIC flex od Metrohm pre komplexnú analýzu vody je možné úplne automatizovane stanoviť  celú škálu iónov prítomných vo vode. Za týmto účelom kombinuje prístroj TitrIC flex titráciu, priame meranie a iónovú chromatografiu. Výsledky všetkých troch metód sú zhromažďované v spoločnej databáze a upravovať ich možno v zdieľanom protokole.

Pre maximálnu účinnosť sa titrácia a iónová chromatografia vykonávajú paralelne. TitrIC flex je plne automatizovaný vďaka integrácii s OMNIS Sample Robot. 

Tento modulárny autosampler je možné postupne rozširovať, aby pojal až 175 vzoriek, ktoré sú stanovené úplne bez dozoru. Vzorky sú automaticky filtrované, aby bolo IC chránené pred kontamináciou časticami. Fyzikálne parametre, ako je kalnosť a farebný index je taktieže možné kedykoľvek integrovať.

Prístroj TitrIC flex sám monitoruje svoj stav. Užívateľov automaticky informuje o tom, kedy by mala byť vykonaná kalibrácia elektródy, alebo kedy stanoviť  titer, pre zaistenie spoľahlivých a reprodukovateľných výsledkov. Po definovanom počte vzoriek  sú taktiež  automaticky vstrekované kontrolné štandardy. Ak je kontrola mimo špecifikácie, systém sa automaticky prekalibruje.

Nasledujúce parametre je možné automaticky monitorovať pomocou TitrIC flex (TitrIC flex II pre anióny a katióny):

  • Hodnota pH 
  • Teplota
  • Vodivosť
  • Hodnota p a m 
  • Tvrdosť (vápnik/horčík)
  • Katióny (napr., lítium, sodík, amoniak, vápnik …)
  • Anióny (napr. fluorid, chlorid, bromid, dusitan, dusičnan, fosfát…)
  • Iónová rovnováha

> Viac informácií o TitrIC flex

> Stiahnuť dokument v angličtine