Metrohm prispieva ku globálnej iniciatíve na modernizáciu monografie
4.12.2018

Poster on the determination of ionic impurities in drug substances, potassium carbonate, and potassium bicarbonate

Metrohm hrdo pokračuje v produktívnej spolupráci s USP (The United States Pharmacopeia – americkým liekopisom) na globálnej iniciatíve zameranej na modernizáciu monografií, ktoré tradične obsahovali mokré chemické metódy. Cieľom tejto iniciatívy na modernizáciu je nahradiť metódy obsiahnuté v týchto monografiách selektívnymi a citlivými metodikami, ktoré odrážajú najnovšie inovácie a aktuálne technológie. Inovačné metódy spolu s novými prístrojmi umožnia zefektívnenie laboratórnych pracovných procesov.

Metrohm svojou činnosťou v oblasti vývoja prispel k množstvu aktualizovaných monografií. K modernizácii USP sa snaží prispievať najmä metódami pre analyty, ktoré sú dôležité vo farmaceutickom priemysle, predovšetkým v prípade voľnopredajných a generických liekov. Tieto aktualizácie sa sústreďujú okolo najnovšie validovanej metódy iónovej chromatografie a metódy autotitrácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy na modernizáciu USP monografie.

Spolupráca medzi USP, Metrohm a ďalšími spoločnosťami s podobnými záujmami sa formuje na spoločných podujatiach a prezentáciách zameraných na trh pre kontrolu kvality a akosti vo farmácii. Spoločnosť Metrohm nedávno odprezentovala svoje technické plagáty na konferencii PharmSci 360 (predtým AAPS) vo Washingtone DC a na východnom analytickom sympóziu (EAS) v Princetone, NJ.

Na stiahnutie