Analýza odpadových vôd v čistiarňach – meranie kľúčových parametrov
13.12.2018

Cover of Wastewater analysis brochure

Prevádzkovatelia čistiarní odpadových vôd potrebujú spoľahlivé metódy na monitorovanie výkonu elektrárne. Metrohm s potrešením predstavuje súbor štandardizovaných metód (ISO, DIN, EPA) pre kľúčové parametre ako chemická spotreba kyslíka (COD), alkalita, oxyhalidy a ťažké kovy..

Uvedená brožúra je bezplatná a opisuje metódy ako napr.:

Stiahnuť brožúru