Webinar I: Základy titrácie – ubezpečte sa, že to robíte správne!
28.9.2015

Typicky, voľba vhodnej titračnej metódy je určená analytom, matricou vzorky a požadovanou presnosťou. Tento webový seminár (27. októbra, 2-3 hod SEČ) vám pomôže správne nastaviť titračný systém pre vašu aplikáciu. Okrem toho rieši kritické technické a metodické aspekty, ktoré určujú, či vaše výsledky sú presné a reprodukovateľné - alebo nie. Zúčastnite sa tohto webového seminára a naučte sa:

  • ktorá titračná metóda (vizuálna, potenciometrická alebo termometrická) je najvhodnejší pre vašu aplikáciu
  • ako správne pripraviť titračný systém (konfigurácia, stanovenie titra, príprava vzoriek, atď.)
  • ako nastaviť rýchlosť titrácie podľa kinetiky reakcie vašej aplikácie
  • ako kvalifikovať váš titračnej systém a titračnú metódu

Po webinári môžete položiť vaše otázky Dr. Christian Haider manažérovi Competence Center Titration v centrále Metrohm.

Zvýšte svoje know-how a získajte úplnú dôveru vo výsledky svojich titrácií ak sa s nami spojíte 27. októbra!

> Registrácia webináru