Webinar II: Riešenie problémov titrácie - ako ich riešiť rýchlo a efektívne!
28.9.2015

Sú vaše výsledky mimo očakávaného rozsahu koncentrácií? Sú vaše výsledky nestabilné? Neposkytuje Váš titrátor vôbec žiadne výsledky? To sú problémy, ktoré môžu narušiť rutinnú prácu v laboratóriu a znížiť ziskovosť vášho podnikania. Zúčastnite sa tohto webinára (29. októbra, 2 - 3 hod SEČ) a budete schopní riešiť tieto problémy - sami, rýchlo a efektívne!

  • Skôr ako začnete: kontrola hardvér pre vašu titračnú metódou.
  • Zlá reprodukovateľnosť výsledkov: možné príčiny a ich odstránenie.
  • Veľký pomer signál/šum, nestabilný merací signál, atď.: možné príčiny a nápravné opatrenia.
  • Plytvanie časom a chemikáliami? Kritické parametre titrácie, podmienky ukončenia, ako ich upraviť.

Po webinári môžete položiť vaše otázky Dr. Christian Haider manažérovi Competence Center Titration v centrále Metrohm.

Pripojte sa k nám 29. októbra a naučte sa sami diagnostikovať a odstraňovať bežné problémy titrácií rýchlo a efektívne!

> Registrácia webináru