Webové semináre o titrácii a iónovej chromatografii sú k dispozícii podľa potreby
26.11.2015

Screenshot of webinar registration page
Takmer 1.000 účastníkov a desiatky položených a zodpovedaných otázok - to je výsledok našich najnovších vzdelávacích webových seminárov zameraných na titráciou a iónovú chromatografiu. Každý, kto nemal šancu sa zúčastniť týchto webových seminárov si ich teraz môže pozrieť podľa potreby!

Tu sú názvy webových seminárov a odkazy na registráciu: