OMNIS - integrovaný prístup pre zvýšenie produktivity a efektívnosti v modernom laboratóriu
8.1.2019

OMNIS je špičkový titračný systém od spoločnosti Metrohm. Používateľom umožňuje zjednotiť mokré chemické analýzy na univerzálnej platforme,a poskytuje flexibilitu pre rozšírenie a prispôsobovanie si tejto platformy podľa potrieb a meniacich sa nárokov. Možnosti automatizácie, ktoré doteraz neboli k dispozícii, posúvajú produktivitu na nový level.

Flexibilita ako odpoveď na akékoľvek výzvy

OMNIS dáva laboratóriám možnosť pružne reagovať na nové výzvy. Platformu možno kedykoľvek rozšíriť, aby poskytla dodatočnú kapacitu pre nové aplikácie a/alebo vyššiu priepustnosť vzoriek. To sa dosahuje pridaním požadovaného hardvéru, napr. ďalšieho titračného modulu, ďalšej pracovnej stanice alebo dokonca pridaním robotického automatického vzorkovača k existujúcej platforme.

Multitasking pre vyššiu efektivitu

OMNIS zvyšuje efektivitu vďaka možnosti vykonávať niekoľko úloh súčasne. Tu je príklad: Zatiaľ čo sa vykonáva titrácia vzorky na jednej pracovnej stanici OMNIS Sample Robot, ďalšia vzorka sa pripravuje na druhej pracovnej stanici. Súbežne môže byť použitá aj tretia a štvrtá pracovná stanica na ďalšiu integráciu rovnakej aplikácie alebo na vykonávanie iných.

Jasné zvýšenie výkonnosti

Modularita OMNIS pomocou automatizácie umožňuje zvýšiť priepustnosť vzoriek. Priepustnosť je možné zvýšiť z 50 na 125 alebo až na 175 vzoriek, a to vďaka OMNIS Sample Robot systému x-y-z. Špičkový výkon potvrdzuje možnosť štyroch titrácií vykonávaných súčasne na štyroch pracovných staniciach, pre analýzu 175 vzoriek úplne bez dozoru.

Softvér jednoduchý ako stavebnica

OMNIS v podstate poskytuje súbor diskrétnych funkčných krokov, ktoré je možné voľne kombinovať a dookola používať. Pracovné postupy prispôsobené vašim konkrétnym potrebám si je možné bez námahy vyskladať krok po kroku.

Odpovede na prvý pohľad

Používatelia chcú vo svojich vzorkách poznať koncentráciu parametrov x, y a z. V skutočnosti to často znamená zhromažďovanie výsledkov z rôznych stanovení alebo z databáz špecifických pre jednotlivé metódy, čo môže byť obtiažne a zdĺhavé. Nie však s OMNIS: Všetky výsledky sú spojené so vzorkou v profile vzorky a zobrazia sa používateľovi tak, že sú jasné na prvý pohľad.

Maximálna transparentnosť pre dokonalú kontrolu

Meranie konkrétnej vzorky môže vyžadovať niekoľko rôznych metód, ktoré treba vykonať v konkrétnom poradí. Ak je potrebné analyzovať celú sériu vzoriek, udržanie si prehľadu sa stáva výzvou. Nie však s OMNIS: Používatelia môžu kedykoľvek otvoriť profil vzorky, aby zistili, ktoré vzorky (a parametre) už analyzované boli a ktoré ešte len budú.

> Kliknite sem a vyskúšajte titrátor OMNIS

> Stiahnuť dokument v angličtine