Softvér Empower od Waters zjednotí Metrohm systémy pre iónovú chromatografiu
30.7.2018

Empower™ - popredný chromatografický dátový softvér (CDS) od spoločnosti Waters™ je odteraz ešte všestrannejší. Uvádza totiž ovládanie pre Metrohm iónové chromatografy. Laboratóriá tak môžu vykonávať všetky svoje chromatografické aplikácie (vrátane iónovej chromatografie), na jednej univerzálnej softvérovej platforme. Tým sa naskytuje možnosť zvýšenia efektivity, zníženia nákladov a výhodou je i rýchlejšia výmena vzoriek.

Základom pre zjednotenie prístrojov Metrohm IC je Metrohmom vyvinutý ovládací panel. Ten umožňuje používateľom softvéru Empower naprogramovať, kontrolovať a monitorovať všetky komponenty svojho Metrohm systému v známom softvérovom prostredí. Softvér Empower umožňuje laboratóriám riadne spravovať dáta a zabezpečiť dohľadateľnosť všetkých elektronických záznamov, meta dát a analytických výsledkov, v súlade s normou FDA 21 CFR časť 11.

Využívanie CDS od jedného výrobcu, ako je napríklad softvér Empower, minimalizuje potrebu personálu naučiť sa viacero aplikácií a zjednodušuje a znižuje náklady na validáciu.

Za  posledných 25 rokov, sa softvér Empower od Waters stal zlatým štandardom pre CDS a jasne definuje štandardy pre laboratóriá po celom svete. Spoločnosť Empower Software má globálny dosah s viac ako 475 000 používateľmi po celom svete, na viac ako 4 000 sieťach. Vďaka nedávnemu zavedeniu modulu Empower Cloud, majú zákazníci Waters možnosť aktualizovať svoje technológie a zvyšovať prevádzkovú efektivitu aj pomocou internetu.

> Viac informácií o systémoch pre iónovú chromatografiu od Metrohm

> Stiahnuť dokument v angličtine