Konferencia ALMA 2019
16.10.2019 - 18.10.2019 (Bratislava, Slovenská republika)

V dňoch 16. - 18. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční 7. medziodborová konferencia ALMA, so zameraním na výskum, technológiu, históriu a reštaurovanie výtvarného umenia. Témou tohto ročníka sú Farby, ktoré patria ku kľúčovým výrazovým prvkom v tejto oblasti.

Predbežný program a možnosti registrácie nájdete priamo na stránke konferencie.

> Prejsť na stránku Konferencie ALMA 2019