Metrohm Slovensko

Metrohm Slovensko, Galvaniho 12/B, Bratislava

Metrohm Slovensko, s.r.o.
Je priame obchodné zastúpenie firmy Metrohm AG. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme predaj, servis, konzultácie a aplikačnú podporu.

Adresa
Galvaniho 12/B
821 04 Bratislava

E-mail office@metrohm.sk
Telefón  02 2062 0100
Fax  02 3352 0220

IČO  45238553
IČ DPH  SK 2022917292
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 61045/B
>Výpis z obchodného registra

Bankové spojenie Tatra banka, č.ú. 2628521783,
IBAN SK08 1100 0000 0026 2852 1783


Ako nájdete firmu Metrohm Slovensko:


Metrohm Research Slovakia

Metrohm Research Central
Metrohm Research Slovakia s. r. o. 
Je samostatnou pobočkou Metrohm AG a venuje sa vývoju produktov. Pre materskú spoločnosť Metrohm AG a pre jej sesterské spoločnosti zabezpečuje služby predovšetkým v oblasti vývoja softvéru.

Adresa
Central FIVE
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava

E-mail  lucia.bartiskova@metrohm.com
Telefón  02 232 161 901

IČO  50491385
IČ DPH  SK2120348021
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 114028/B
>Výpis z obchodného registra

Bankové spojenie: 
IBAN SK21 1100 0000 0029 4502 7893

Ako nájdete Metrohm Research Slovakia: