Metrohm Nordic AB

Med fokus på jonanalys och elektrokemi i Norden

Metrohm Nordic AB grundades 1999. Vi fokuserar på och erbjuder den nordiska marknaden analysinstrument, applikations- och metodutveckling, teknisk service och utbildning inom teknikerna jonanalys och elektrokemi. Vi kan erbjuda praktiskt taget alla relevanta tekniker inom segmentet; titrering, voltametri, CVS, jonkromatografi, SPR, potentiostater, pH och konduktivitet.


Supportteam med närvaro som förutsättning

Totalt är vi cirka 30 medarbetare i Norden. Huvudkontoret ligger i Bromma. Vår verksamhet kräver närvaro och beredskap när det kommer till support.
Därför finns vi representerade på nio orter runt om i Norden. Vår verksamhet innebär att vi ständigt utvecklar oss i takt med de effektiviseringsbehov som våra kunder har. Som en konsekvens av det utbildas våra serviceingenjörer, produktspecialister och applikationskemister regelbundet i den marknads- och produktutveckling som hela tiden sker. Nöjda kunder med applikationer som fungerar, är hörnstenar som vårt supportteam arbetar med dagligen.