Nyheter

2019

 • 2019-07-29

  Vatten i litiumbatterier - Tillförlitlig och exakt bestämning av Karl Fischer-titrering

  Litiumbatterier driver den nuvarande megatrenden mot elektrisk rörlighet. Ett av de viktigaste kraven för litiumbatterier är att de måste vara fria från vatten, eftersom vatten reagerar med elektrolytens ledande salt. En pålitlig metod för att mäta vatteninnehållet i elektrolytmatrisen hos litiumbatterier direkt är coulometrisk Karl Fischer-titrering.


 • 2019-05-28

  Ersätter krom – termometrisk titreringsmetod gör det möjligt för flygproducenten att effektivisera övervakningen av anodiseringsbad

  En av de största aktörerna inom flygindustrin har ersatt krom i deras anodiseringsprocess av flygplansdelar med en blandning av svavelsyra och vinsyra (TSA, vinsyra/ svavelsyra-anodisering). Metrohm utvecklade en ny metod som gör det möjligt för kunden att bestämma båda syrorna snabbt och pålitligt med samma sensor. En mycket känslig, snabbt responderande termometer. En applikationsnot som beskriver denna applikation finns att få kostnadsfritt från Metrohm.


 • 2019-05-07

  Ny polymerbroschyr

  Polymer and plastics analysis – en ny broschyr från Metrohm med fokus på kvalitetskontroll hos polymerindustrin. Broschyren innehåller de senaste normerna, standarderna och applikationerna. Ladda ner gratis!


 • 2019-05-01

  Metrohm Processinstrument specialiserar sig på anpassade lösningar för processindustrin

  Under devisen "Att våga testa gränserna" utvecklas och marknadsförs skräddarsydda analysmetoder för leverans till olika industribranscher. De anpassade systemen för analys online utför kontinuerlig övervakning av processflöden hos tillverkningsindustrin, med syftet att höja kvaliteten och öka utbudet av produkter samtidigt som produktionskostnader sänks och gällande myndighetskrav på säkerhet och miljö efterföljs.


 • 2019-04-16

  Eco Titrator – ny titrerplattform bjuder på extraordinärt värde för pengarna

  Tuffare regler gäller för allt fler industrier. Speciellt små tillverkare kämpar med överensstämmelse med regelverken. Metrohm har designat en ny passande titrerplattform för målgruppen, som tar kvalitetskontrollen till nästa nivå.


 • 2019-04-05

  Noggrann analys av kvalitetsparametrar i e-cigaretter

  Noggrannhet och hastighet är två viktiga argument när det gäller bestämning av kvalitetsparametrar i e-vätskor för e-cigaretter. Metrohm har publicerat tre nya applikationsnoter som beskriver bestämning av nikotin, glycerin och vatten i dessa flytande blandningar. Alla tre metoderna är tidsbesparande och pålitliga lösningar. Applikationsnoterna finns tillgängliga för nedladdning utan kostnad.


 • 2019-04-02

  2060 MARGA - ett återuppfunnet sätt att övervaka luftkvaliteten

  Den omgivande luftkvaliteten är kritisk för vår hälsa och miljö. Enligt Världshälsoorganisationen bor 91 % av världens befolkning på platser där WHO: s riktlinjer för luftkvalitet inte uppfylls. För att övervaka luftkvaliteten har Metrohm Process Analytics återuppfunnit Monitor for AeRosols and Gases in ambient Air (MARGA) som 2060 MARGA.


 • 2019-03-12

  Titrering - helautomatisk bestämning av klorid i mejeriprodukter

  Metrohm har publicerat tre nya applikationsnoter som beskriver den helt igenom automatiserade bestämningen av klorid i mjölk, mjölkpulver, ost och saltat smör enligt AOAC, ISO och IDF. Automatisering möjliggör högre genomströmning och bättre reproducerbarhet, vilket ökar effektiviteten och pålitligheten av resultaten.


 • 2019-03-01

  Att vara säker på den verkliga korrosionspotentialen hos bränsleetanol - mätning av pHe enligt ASTM D6432

  För hög syra i alkoholbaserade bränslen påskyndar korrosion i motorn. Total Acid Number (TAN) redovisar alla titrerbara syror, oavsett deras hållfasthet och är därför inte lämpliga för att exakt beräkna korrosionspotentialen. pHe, å andra sidan, mäter styrkan hos syrorna som finns närvarande i provet. Därför är pHe den bättre parametern för övervakning av korrosionspotentialen och behålla kvaliteten hos produkterna.


 • 2019-03-01

  Helt igenom automatiserad test av konduktivitet i vatten i överensstämmelse med USP 645

  USP 645 beskriver konduktivitet som en nyckelparameter för mätning av renheten hos ultralätta vatten och injektionsvatten. Helt enligt regelverken i USP 645, vilket är centralt för bland annat läkemedelsindustrin. Standarden definierar en trestegsmetod som kan vara en utmaning om den utförs manuellt. Metrohm har utvecklat ett system som erbjuder en helt igenom automatiserad lösning, vilket minskar risken för fel samtidigt som produktiviteten ökar.


 • 2019-02-05

  Kraftsamling – Metrohm och B & W Tek tar Raman-spektroskopi till en ny nivå

  När schweiziska Metrohm AG förvärvade B & W Tek LLC i juli 2018 skapades en av de största lösningsleverantörerna för tillämpad Raman-spektroskopi. Att två teknikledare inom ramanspektroskopi samlas under samma tak kommer kunder över hela världen att ha nytta av: Det är det viktigaste budskapet som Metrohm och B & W Tek förmedlar till marknaden. Förutom det väl etablerade distributionsnätet för B & W Tek har utvalda Metrohm-dotterbolag börjat leverera hela sortimentet av B & W Tek's produktlinje.


 • 2019-02-04

  Kraftsamling – Metrohm och B & W Tek tar Raman spektroskopi till en ny nivå

  När schweiziska Metrohm AG förvärvade B & W Tek LLC i juli 2018 så skapades en av de största leverantörerna av lösningar inom området tillämpad Raman-spektroskopi. Två teknikledare inom Raman-spektroskopi bildar gemensamt bolag, resultatet av detta kommer kunder över hela världen till nytta: Det är det viktiga budskapet som Metrohm och B & W Tek vill förmedla till marknaden. Under 2019 och därefter kommer försäljningen av B & W Tek’s produkter gradvis att övergå till att säljas under varumärket Metrohm.

  B & W Tek-portföljen kompletterar den befintliga Metrohm Raman-portföljen med innovativ teknik. Exempelvis genom en patenterad genomlysningsteknik för mätningar genom ogenomskinliga behållare, dedikerade lösningar för bakgrundsfluorescensreduktion och utökar sortimentet till att också omfatta bärbara Raman-analysatorer för laboratorie- och fältbruk samt lösningar för laserinducerad brytningsspektroskopi (LIBS).

  Kunderna kan nu välja från en portfölj av mobila Raman-system som är ojämförlig. Allt från dedikerade lösningar för identifiering av sprängämnen och illegala ämnen till instrument för kvalitetskontroll av läkemedel enligt gällande myndighetskrav.

  De bärbara och handhållna Raman-systemen erbjuder mångsidiga, lättanvända lösningar som kan konfigureras efter enskilda kunders behov för användning i praktiskt taget alla branscher.

  Förutom avancerad teknik kan kunder till Metrohm och B & W Tek räkna med applikationssupport och service som tillhandahålls av utbildade och certifierade experter från mer än 80 Metrohm-företag och exklusiva distributörer i 120 länder världen över.

 • 2019-01-29

  Ett unikt urval av provtagningstillsatser gör Mira Flex till det mest anpassbara handhållna Raman-systemet på marknaden

  De smarta tillsatserna placerar Mira Flex handhållna materialidentifieringssystem utom all konkurrens. Vi utformar avancerade tips som underlättar provtagning och provbestämning. Olika specialdesignade tillsatser för Mira-systemet möjliggör enkel provtagning av praktiskt taget vilken typ av ämnen som helst. Oberoende av om de består av pulver, vätskor eller fasta ämnen.
 • 2019-01-08

  OMNIS - ett integrerat system som ökar produktiviteten och effektiviteten hos det moderna laboratoriet.

  OMNIS är ett exklusivt och avancerat titrersystem från Metrohm. Det ger möjligheter till att utöka och koncentrera våtkemiska analyser på en gemensam plattform. Med detta kommer också möjligheten att anpassa och bygga ut plattformen när verksamheten växer eller ändrar inriktning. Automatiseringsmöjligheter som hittills inte funnits tillgängliga har nu blivit genomförbara   is the high-end titration system from Metrohm. It provides users with the possibility to consolidate their wet chemical analysis on a universal platform. With this comes the flexibility to expand and customize this platform as their business grows. Automation possibilities hitherto simply not available help taking productivity to the next level.

2018

2017

2016

2015

2014