Kostnadsfri vitbok: Säkrare produktionsmetoder för propenoxid med hjälp av online- och inline processanalyssteknik
2020-05-08

Metrohm Process Analytics instruments for industrial monitoring

Propylenoxid (PO) är en viktig industriell kemikalie som är nödvändig för tillverkning av flera kommersiella produkter och konsumentprodukter. Produktionen av PO är möjlig på flera sätt, alla med sina egna inneboende risker. Metrohm har publicerat en vitbok med fokus på förbättring av olika PO-produktionsmetoder genom automatiserade online- och inline-mätningar av kritiska parametrar direkt vid processen.

Polyuretanplast, propylenglykol och många andra varor härstammar från den kemiska mellanprodukten propylenoxid. Produktionsprocesser beror generellt på marknadsvärdet för biprodukter som styren (från SM-PO-processen), men mer miljövänliga sätt har snabbt vunnit mark under det senaste decenniet.


Processen väteperoxid till propylenoxid (HP-PO) är en sådan metod som endast samproducerar vatten med PO, men riskerna är lika stora som de andra industriella processerna. Såväl prekursorerna som slutprodukter kräver betydande omsorg och uppmärksamhet för att hantera, rena och transportera.

En säker och riskfri anläggning är ett av de högsta kraven för PO-tillverkare som vid alla industriella kemiska anläggningar. Automatisering av kemiska mätningar som utförs direkt vid provtagningsstället är ett överlägset val jämfört med manuella laboratorieanalyser. Data överförs till kontrollrummet i realtid vilket möjliggör optimering av varje del av processen, vilket också skapar en säkrare arbetsmiljö för alla. I denna vitbok tillhandahålls flera applikationsexempel för övervakning online av kritiska kvalitetsparametrar i PO-tillverkningsprocessen, som redan används av ett antal topp-producenter.

Metrohm Process Analytics är en ledande tillverkare av skräddarsydda lösningar för PO-industrin med ett brett utbud av online-, inline- och atline-processanalysatorer konstruerade för att köras obevakade dygnet runt. Metrohm Process Analytics tillhandahåller lokal service och support i över 50 länder. Standardiserade underhållsförfaranden säkerställer samma höga servicekvalitet globalt av utbildade och certifierade servicetekniker baserade på lokala Metrohm-kontor.

Lär känna Metrohm Process Analytics och ladda ner vitboken om Propylenoxid:

Ladda ner vitboken

Läs mer med vårt relaterade innehåll för produktion av propylenoxid:

Related Application Notes