Kemiska analyser

Kemikalier

Konvertering av råvaror till mer än 70 000 olika produkter som används i nästan alla branscher bidrar till att den kemiska industrin ligger i centrum av den globala ekonomin och kanske även den moderna civilisationen. Det finns knappast någon industriellt producerat som skulle existera utan den kemiska industrin. Särskilt inom den organiska kemin, som fullkomligt exploderade en bit in på 1800-talet i och med Wöhler's ureasyntes.

Under några få decennier utvecklades många viktiga industriella processer och många formar fortfarande dagens kemiska processer – från kloralkaliindustrin till Solvay-processen, för att bara nämna några. Produktionen av högteknologiska kemikalier med hög renhet kräver säkra och tillförlitliga analytiska lösningar. Ta reda på vad vi har att erbjuda på detta område.


Baskemikalier

Bas- eller råvarukemikalier är enkla, rena kemiska ämnen som produceras i stor skala. De indelas i oorganiska och organiska kemikalier. Medan oorganiska (syror, alkalier, salter, etc.) huvudsakligen härstammar från mineraler och spelar en viktig roll i nästan alla industriella processer, så har organiska kemikalier nästan uteslutande sitt ursprung från petroleum, kol och naturgas. De omvandlas till enkla byggstenar innan de omvandlas till oräknelig skara av mellanprodukter.

Inom den kemiska industrin, kommer renheten hos de kemikalierna som första, andra, och tredje. Oberoende av vilka baskemikalier som du vill analysera, så kan vi erbjuda en lämplig instrumentering och know-how.


Läs mera

Lösningsmedel och färgämnen

Lösningsmedel förekommer i de flesta kemiska synteser. De stödjer värme- och massöverföring, underlättar separationer och reningar och fungerar som bindemedel i ytbeläggningar, pigment och färgämnen. Den komplexa sammansättningen av färglösningar eller suspensioner, särskilt med avseende på deras bindningskapacitet till substratet, kräver analytiska metoder som ligger i framkant.

Analytisk kemi är Metrohm's element. Metrohm erbjuder en mängd olika analytiska tekniker för kvalitetskontroll av lösningsmedel och färgämnen.


Läs mer om lösningsmedelsanalys Läs mer om färgämnesanalys

I tuff anläggningsmiljö

I produktionsanläggningar är säkerhet, produktionstakt, produktkvalitet och kostnader primära mål. Dessa är alla beroende av omfattande processtyrning online och kvasi-realtidsövervakning av viktiga processvariabler, inte sällan i explosiva, dammiga, frätande och fientliga miljöer.

Våra robusta processanalysatorer är byggda för dessa miljöer. De kontrollerar kemiska och fysikaliska omvandlingar under den kemiska bearbetningen och övervakar komplexa avloppsvattenströmmar. Utöver detta erbjuder vi instrument och metoder för att övervaka korrosion i ångkretssystemet, analyser av frätande ämnen och övervakning av ämnen som kan motverka processen samt elektrokemiska analyser.


Läs mera