Analytiska lösningar för försvar och säkerhet

Defense and security: Identifying explosives and drugs with Raman spectroscopy

Högsta exakthet med avseende på material och utrustning. Driftsäker prestanda för sofistikerad teknik under extrema förhållanden. Effektivt försvar mot omedelbara hot. Villkor som ställer krav på exakta analyser.

Metrohm erbjuder omfattande analytiska lösningar för en mängd analyser som syftar till att förbättra säkerheten för din personals och allmänhetens säkerhet.

  • Lösningar för vattenanalys enligt internationella och nationella standarder
  • Lösningar för säker identifiering av sprängämnen, droger, farliga material och kemiska substanser från vapen (Counter IED och CBRNE).Metrohm: Schweiziska kvalitetsinstrument för mobil, semi-mobil och stationär användning

En mängd olika analysmöjligheter

Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment som sträcker sig från handhållna och bärbara analysatorer till enkla att mobila analysatorer hela vägen till högpresterande laboratorieanalysatorer.

Instrumenten använder sig av olika etablerade kemiska metoder, som titrering, jonkromatografi, voltammetri och NIR- och Raman-spektroskopi.


Enkla och exakta

Analysatorerna är konfigurerade och redo att användas snabbt och leverera tydliga resultat som du kan lita på.

Med vår överlägsna service och support kan du dessutom förvänta dig många års problemfri drift.


Tåliga och stabila instrument

Analysatorer som är designade för krävande miljöer som ute i fält, ombord på fartyg och flygplan.

Mira handhållna Raman-analysatorer uppfyller MIL-STD 810H och IP67-standarder.


Ladda ner

Vattenanalys - en garanti för säkerhet och driftsberedskap

Att kunna tillhandahålla vatten och se till att det är säkert att dricka, är absolut nödvändigt för samhällskyddande myndigheter med ansvar för operativ beredskap och för befolkningen i allmänhet.

Många nationella och internationella organ fastställer parametrar som ska övervakas för att bestämning av kvaliteten på dricksvattnet. Metrohm analysatorer gör att du kan utföra många av dessa analyser enligt de nationella och internationella standarder som listas här nedan.

Kontakta oss och lär mer om våra lösningar för vattenanalyser

  • Vattenanalys enligt nationell och internationell standard

IED och CBRNE: säker, exakt och snabb med Raman-spektroskopi

Metrohm är en ledande leverantör av handhållna identifieringssystem för väpnade styrkor, brottsbekämpning och första hjälpen. Dessa är typiska användningsområden där Raman-spektroskopi lämpar sig särskilt väl för att undersöka ett ämnes molekylära fingeravtryck, med resultat som är tydliga, snabba och exakta.

Analysatorerna hanterar och identifierar hundratals explosiva ämnen, farliga ämnen och droger - samtidigt som användaren är säker.

Kontakta oss för att lära mer om våra IED- and CBRNE-lösningar


Fler produktkategorier

Electrochemistry

Discover our portfolio for electrochemical research and experiments, e.g., for corrosion monitoring.

Go to the electrochemistry products

Karl Fischer titrators

Find information on our Karl Fischer titration systems for any requirements.

Go to the KF titrators

NIR spectroscopy

Get more information on our spectrometers for non-destructive and fast analysis using near-infrared spectroscopy.

Go to the NIRS products

pH and conductivity meters

Learn more about our solutions for pH and conductivity measurement.

Go to the pH meters

Contact us

Fill in this form to discuss your analytical requirements with us.

*
*
*
*
*
What are you interested in? 
*