Miljöanalys

Miljöanalys

Miljöutmaningarna kräver internationellt godkända standarder i vilka gränsvärden och testmetoder definieras. Instrument från Metrohm med därtill hörande applikationer följer en mängd internationella miljöstandarder.

Substanser som kommer in i ekosystemet breder ut sig i vatten, jord (sediment), luft och i organismer som lever i miljön. Bara om vi vet vilken typ av föroreningar och hur mycket av dem som förekommer, kan vi skydda miljön och invånares hälsa.

Luft

Luft är en heterogen blandning av slutligt finfördelade jord- och vätskepartiklar i gasform (luften). Provtagning av luft består av både filtrering och en steglös metod. Medan den första typen sker off-line och överför data under en längre sammanhängande period, så arbetar kraftfulla provtagare online. De är direkt sammankopplade med ett eller flera analyssystem – in-line naturligtvis.

Läs mer

Jord

Jord är ett flerfasigt system där alla sfärer samexisterar. Det är en av anledningarna till att jordprover behöver förberedas och prepareras innan det går att analysera dem. Metrohm erbjuder en mängd provprepareringstekniker tillsammans med lämpliga analysmetoder för olika typer av jord och sediment. 

Läs mer

Vatten

En stor del av de hundratusentals föreningar som produceras i storskalig industri hamnar med tiden i hamnar och vattendrag. En mängd av regelverk och standarder har tillkommit i syfte att skydda vår vattenförsörjning. Metrohm erbjuder lämpliga och behöriga instrumentapplikationer för alla typer av vattenprover.

Läs mer