Miljöanalys - Vatten

Regelefterlevnad

Flera standardkompatibla metoder

Vatten är vårt gebit. Instrument och applikationer som har utvecklats hos Metrohm följer internationella standarder. ISO, EN, EPA, ASTM och AOAC, är exempel på internationella standarder som ligger till grund för vattenanalyser.

Vårt utbud av standardkompatibla metoder är stort. Här får du en överblick!

Krom(VI): Nya gränsvärden

Nya gränsvärden för krom(VI) enligt EPA 218.7

Kalifornien föreskriver ett gränsvärde på 10 µg/L för kromat i dricksvatten. Cr(VI) analyseras med jonkromatografi enligt EPA method 218.7.


> Lär dig mer!

Arsenik och kvicksilver i vatten med scTRACE Gold

Gränsvärde 10 μg/L arsenik i dricksvatten

Förutom naturligt förekommande arsenik, så bidrar också mänskligheten till arsenikförorenat vatten. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar ett riktvärde på 10 µg/L för dricksvatten.

Arsenik ASV med scTRACE Gold sensor

Anodisk strippvoltametri (ASV) erbjuder med scTRACE Gol, ett okomplicerat mycket prisvärt alternativ till spektroskopisk bestämning av arsenik. Metoden gör skillnad på As(total) och As(III). Detektionsgränsen är signifikant lägre än internationella gränsvärden.scTRACE Gold sensor lämpar sig också för detektion av oorganiskt kvicksilver

scTRACE gold sensorn analyserar även oorganiskt kvicksilver i olika typer av vattenprover.

Tillhörande produkter

Relaterade produkter

scTRACE Guldelektrod

ScTRACE Guldelektrod för analys av As(total), As(III) och Hg

More about scTRACE Gold

884 Professional VA

Instrument för bestämning av As(total), As(III) och Hg i laboratoriet 

More about the 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

System för snabb, enkel och tillförlitlig bestämning av As(total), As(III) och Hg ute i fält
More about the Portable VA Analyzer

För nedladdning

Bromat i vatten enligt EPA 300.1, 317, och 326

Cancerframkallande bromat från oxidation av ozon
Cancerframkallande bromat bildas under oxidation av ozon i dricksvatten. Flera internationella standarder föreskriver riktvärden och testmetoder.

Stort urval godkända detektionstekniker

Det är det gränsvärdet som krävs som kommer att styra valet av detektionsmetod. Konduktivitetsdetektion med kemisk suppression ger möjlighet till bestämning av bromat i de lägre detektionsområdena, mg/L. Ligger gränsvärdena i ng/l-området är det istället lämpligare med IC/MS eller postkolonndervatisering med kaliumjodid och efterföljande UV-detektion.

Bromat enligt EPA 326.0

Dricksvattenprov med tillsats (svart) och utan tillsats (blå) , postkolonnreaktion med UV-detektion.

> EPA testmetod och våra detektionsgränser för bromatanalyser

Tillhörande produkter930 Compact IC Flex Oven/Deg med 944 Professional UV/VIS Detector Vario är idealisk för bromatbestämning enligt EPA 317 and 326.
Process ion chromatograph for online multicomponent analysis

För nedladdning

Metaller i vatten enligt DIN 38406 Part 16

Zink, kadmium, bly, koppar, tallium, nickel, and kobolt med voltametri

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, och Co måste analyseras regelbundet i alla typer av vatten. Zn, Cd, Pb, Cu, and Tl bestäms på HMDE-elektrod med Anodisk strippvoltametri (ASV), Ni och Co med Adsorptiv strippvoltametri (AdSV).


För nedladdning

Fler applikationer och produkter

Energi från avloppsvatten: mikrobiella bränsleceller

Mikrobiella bränsleceller omvandlar kemisk energi till el genom att använda levande bakterier från en mängd organiska föreningar i biomassa eller avloppsvatten. Autolab PGSTAT128N och FRA32M-modulen ger dig möjlighet att övervaka elektronöverföringskinetik och närliggande egenskaper.

Application Finder

Multiparameteranalyser med bara ett instrument

Ett enda instrument tar över samtliga vattenkvalitetsparametrar: TitrIC kombinerar titrering med jonkromatografi och VoltIC kombinerar voltametri med jonkromatografi. Instrumenten sticker ut från övriga konkurrenter, eftersom de tar så litet utrymme i anspråk, plus att de levererar ett fullt ut automatiserat arbetsflöde.

TitrIC flex och VoltIc Vario Pro

Webinar pH-mätning!

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Rätt utförda pH-mätningar – liten insats, stor effekt

pH-värdet är ett kvantitativt värde som säger mycket om ett provs egenskaper. Därför är också pH också en av de mest frekventa kemiska bestämningarna. Detta webinar visar dig hur du mäter pH-värdet noggrant och undviker mätfel.

> Gå till Webinar


Rekommendationer: AGQ Labs

"Sedan vi började använda Metrohm-instrument har vi ökat vår produktivitet per prov och minskat analystiden per prov."

AGQ Labs, en internationell teknisk grupp. De använder jonkromatografer från Metrohm till miljövattenanalys och livsmedelsanalys.

Rekommendationer: Iproma

"Jag litar på instrumenten från Metrohm till 100%. De hjälper mig att göra mitt vardagliga arbete enkelt."

Iproma är ett miljölaboratorium som arbetar med både provtagning och analys av miljöprover, t ex dricksvatten, poolvatten, grundvatten eller bevattningsvatten.

Vitsord: AGROLAB

"Efter 20 års mycket goda erfarenheter med Metrohm’s automatiserade titrersystem bestämde vi oss även för att ersätta våra tidigare jonkromatografisystem till Metrohm’s. Vi är lika nöjda med den lösningen"

AGROLAB använder Metrohm‘s automatiska titrersystem för bestämning av syratalet (COD) i avloppsvatten och jonkromatografisystemen för analys av anjoner i lakvatten och avloppsvatten.