EPA testmetod och våra detektionsgränser för bromatanalys


EPA-metod   Injektionsvolym µL  Detektionsgräns (μg/L)
      Ultrarent vatten Dricksvatten*
Konduktivitetsmätning med kemisk suppression 300.1 100 0.130 0.390
Kopplad IC/MS; MS-mätning 100 0.006 0.007
Postkolonnderivatisering med
o-dianisidin; VIS-mätning
317.0 100 0.210 0.640
Postkolonnderivatisering med KI; UV-mätning 326.0 1000 0.032 0.066

*Dricksvattenmatris: 100 mg/L av respektive klorid, sulfat och karbonat