Standardkompatibla metoder för vattenanalys

Parameter Standard Matris Metod
Permanganatindex ISO 8467
Dricksvatten
Ytvatten
Titrering
Kemiskt syrebehov
(COD)
ISO 6060
ISO 15705
ASTM D1252
DIN 38409-44
Dricksvatten,
Havsvatten,
Avloppsvatten
Titrering
Ca, Mg DIN 38406-3
EPA 130.2
Dricksvatten Titrering
Sulfid ASTM D4658 Alla typer av vatten Titrering
Fluorid ASTM D3868
EPA 340.2
Dricksvatten
Avloppsvatten
Titrering
Titrering, Jonselektiv elektrod (ISE)
Fritt klor EPA 330.1 Alla typer av vatten Titrering
Anjoner, t.ex. F, Cl, Br, NO2,
NO3, SO42–, etc.
DIN EN ISO 10304-1
EPA 300.0, Part A
EPA 300.1, Part A
EPA 9056
Alla typer av vatten
Dricks- och avloppsvatten
Dricksvatten
Dricks- och avloppsvatten
Jonkromatografi
Krom (VI), anjoner DIN EN ISO 10304-3 Alla typer av vatten Jonkromatografi
Krom (VI) ASTM D5257
EPA 218.7
Alla typer av vatten
Avloppsvatten
Jonkromatografi
Oxyhalider ISO 11206
ASTM D6581
DIN EN ISO 10304-4
DIN EN ISO 15061
EPA 300.0, Part B
EPA 300.1, Part B
EPA 317.0
EPA 326.0
Dricksvatten
Dricksvatten
Alla typer av vatten
Dricks- och mineralvatten
Dricks- och avloppsvatten
Dricksvatten
Dricksvatten
Dricksvatten
Jonkromatografi
Katjoner, t.ex. Li+, Na+, K+, NH4+,
Mg2+, Ca2+, etc.
ISO 14911
ASTM D6919
Yt- och dricksvatten
Avloppsvatten
Jonkromatografi
Aminer (MMA, guanidin) Avloppsvatten Jonkromatografi
Bromat EPA 321.8 Dricksvatten Jonkromatografi (IC-ICP/MS)
Bromat, halogenättiksyra EPA 557 Dricksvatten Jonkromatografi (IC-MS/MS)
Perklorat EPA 314.0
EPA 332.0
Dricksvatten Jonkromatografi
Hg, As, Cr EPA 6800 Hydrosfär,
Biosfär
Jonkromatografi (IC-ICP/MS)
Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, Co DIN 38406-16 Dricks- och avloppsvatten Voltametri
Cd, Pb, Cu, FeII/FeIII, CrVI  – Havsvatten
Voltametri
CN Sample preparation acc.
to DIN 38405-13
Dricks- och avloppsvatten Voltametri
U DIN 38406-17 Grundvatten, råvatten, dricksvatten Voltametri
EDTA, NTA DIN 38413-5 Avloppsvatten, sludge Voltametri
Anjoner, katjoner,
tungmetaller
Varierande Alla typer av vatten VoltIC (Voltametri + jonkromatografi)
pH-värde, konduktivitet, anjoner, katjoner Varierande Alla typer av vatten TitrIC (Titrering + jonkromatografi)
pH-värde, konduktivitet,
och parametrar som kan bestämmas med titrering och voltametri
Process-dependent specifications Dricksvatten,
matarvatten,
Kylvatten,
Processvatten
Avloppsvatten
On-line och at-line
processanalyser