Mat och dryckesanalys

Dagens mat och dryck (F & B) är mycket mer än bara enkla «organiska bränslen» som behövs för överlevnad. Bortom deras näringsvärde, konsumeras de för sin smak. De blir alltmer en källa för att upprätthålla hälsa och öka vårt välbefinnande genom högkvalitativ näring. Samtidigt, med ett ständigt ökande antal bearbetade livsmedel, blir livsmedelskvalitet och säkerhetsaspekter allt viktigare. Speciellt eftersom livsmedel är mycket komplexa material, benägna till nedbrytning och förorening och som innehåller en otalig mängd föreningar.

Analytisk kemi ser till att konsumenterna får säkra och sanitära livsmedel i enlighet med myndighetskrav. Näringsämnesinformation, livsmedelspårbarhet och skydd mot bedrägerier är ytterligare utmaningar. Från processynpunkt stöder analytisk kemi tillverkaren för att förbättra avkastningen och optimera kvaliteten genom att erbjuda robust, effektiv och känslig instrumentering. Metrohm är din partner i det arbetet.

Drycker och dricksvatten

Även om det inte bidrar med några kalorier till vår kost så är vatten den viktigaste livsuppehållande resursen för de flesta organismer. Det är den viktigaste beståndsdelen i drycker och det kan hittas i nästan alla livsmedel. Och om någon vet hur man analyserar vatten och dryck så är det Metrohm; mer än 270 applikationer vittnar om denna kompetens.

Läs mer

Mjölk och mejeriprodukter

Mjölk innehåller nästan alla näringsämnen som är nödvändiga för att överleva: fett, protein av hög kvalitet, kolhydrater, vitaminer, och mineraler. Det är vårt första födoämne och som råvara erbjuder mjölken otroliga förfiningsmöjligheter. Mjölkprodukter är förmodligen den mest skiftande av alla livsmedelsgrupper. På grund av sin protein och fettmatris, kräver mjölk och mejeriprover provberedning. Instrumenten från Metrohm är utvecklade som svar på dessa omständliga och felbenägna provberedninguppgifter. Våra instrument är snabba, korrekta, och ekonomiska.

Läs mer

Ätbara fetter och oljor

Fetter och oljor är en viktig del av vår näring och fyller en mängd funktioner, från att tillsätta smak och textur till att emulsifiera och fungera som värmeöverföringsmedium. För att bestämma näringsvärdet i fett- och oljehaltiga livsmedel (margarin, majonnäs, nudlar, nötter, etc.), är bestämning av fettparametrar (t.ex. jod, peroxid och syravärde) såväl som jon- och vattenhalt centrala. Eftersom fetter och oljor är utsatta för nedbrytning så är bestämningen av oxidationsstabiliteten ett måste. Dessa analyser är en del av Metrohms kärnkompetens.

Läs mer