Petrokemikalier och biobränsle

Petrokemi- och biobränsleanalys

Råolja är en mycket komplex blandning av kolväten. Genom avsaltning, destillering, och konvertering, omvandlas  råoljan till fraktioner av högre kvalitet, kolväten såsom paraffiner, aromater, naftener och olefiner. Olika förhållanden av dessa så kallade PIANO-föreningar blandas för att ge olika bränsle- och smörjmedelstyper. Allt fler fossila bränslen blandas med biobränslen.

Både blandning och raffineringsprocesser är krävande och kräver exakt och tillförlitlig analys. Oavsett om du handlar med fossila eller biogena produkter, så är vi din specialist när det gäller att analysera dem i enlighet med internationella normer.

Bränslen - paraffiner, aromater, naftener, olefiner

Paraffiner, aromater, naftener och olefiner är de viktigaste petrokemiska klasserna från vilka de hundratals föreningar som utgör flyktiga och halvflyktiga fossila bränslen (t.ex. bensin och diesel) har sitt ursprung. Den komplexa sammansättningen av bränslen kräver snabba och exakta analysmetoder, både på labbet och i processen.

Läs mer

Biobränslen

En hel del forskning sker på avancerad biobränsleteknik som minimerar miljöpåverkan och som inte är beroende av livsmedelsråvaror och stora jordbruksområden. På medellång sikt, har nästa generations biobränslen potential att bli en viktig del av vår energiframtid. I detta sammanhang spelar biobränsleanalys en avgörande roll, både inom FoU och produktion.

Läs mer

Smörjmedel

Smörjmedel innehåller en basolja och ett stort antal tillsatser för att få önskvärda egenskaper. Medan basoljan är av mineral, syntetiskt eller vegetabiliskt ursprung, är de viktigaste tillsatserna antioxidanter, tvättmedel, korrosionsinhibitorer, viskositetsförbättrande etc. Speciellt tillsatserna måste beaktas när man analyserar kemiska och fysiska smörjegenskaper.

Läs mer