Smörjmedel

Standardkompatibel smörjmedelsanalys

ndustriella smörjmedel har en hel del viktiga funktioner. Bland annat, minskar de friktion, överför värme, överför kraft, skyddar mot slitage, och förhindrar korrosion. Smörjmedlets tillförlitlighet bygger på snabb, exakt och korrekt analys som uppfyller internationella normer.

> Lär dig mer

Hydroxyltal i smörjmedel

Hydroxyltalet (HN) indikerar den mängd KOH i mg som motsvarar hydroxylgrupperna i 1 g prov. Det är en enkel och exakt parameter för att övervaka nedbrytningsprocesser. I esterbaserade smörjmedel, anger HN graden av förestring.

Vi erbjuder dig ett titrersystem för helt automatiserad bestämning av hydroxyltal enligt ASTM E-1899 och DIN EN ISO 4629-2. Metoden kräver ingen kokning under återflöde eller andra provberedningssteg. Metoden är en stor fördel för laboratorier som analyserar ett stort antal prover per dag.

För nedladdning

Vattenbestämning

Tillsatserna i smörjmedel kan reagera med KF reagenser och förfalska resultatet. I en KF torkugn, överför en ström av torr bärargas det avdrivna vattnet till titrercellen. Eftersom själva provet inte kommer i kontakt med KF-reagens, kanstörande bireaktioner och matriseffekter uteslutas. Den korrekta uppvärmningstemperaturen ligger under sönderdelningstemperaturen för provet och bestäms i preliminära tester.

För nedladdning

Oxidationsstabilitet

Lätt biologiskt nedbrytbara smörjmedel kan även tillverkas från naturliga fetter och oljor. Liksom råvaran, är dessa produkter också mottagliga för oxidation.

För nedladdning

NIRS

I smörjoljor är nära infraröd spektroskopi (NIRS) ett fungerande verktyg för att analysera innehållet av aromater, kväve och olja, och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Ytterligare parametrar är destillationsanalys, flampunkt, flytpunkt samt densitet och viskositet.
> Lärdig mer om NIRS

Läs mer om applikationer för processanalys

För nedladdning

Vitsord: OELCHECK GmbH

"Vad jag verkligen är entusiastisk över är att tillsammans med Metrohm har vi framgångsrikt förbättrat och även utvecklat många nya metoder."

OELCHECK GmbH är en av Tysklands ledande laboratorier för analys av smörjmedel och oljor av alla slag. Automatiserade lösningar från Metrohm för bestämning av TAN och TBN samt vattenhalt enligt Karl Fischer ser till att resultaten är alltid i tid med kunderna - även när arbetsbelastningen är flera tusen prover per dag.

Standard-compliant lubricant analysis

Parametrar Standard Matris
pH DIN 51369
Tester av kylvätskor – Bestämning av pH-värdet i vattenblandade kylvätskor
Initialt pH ASTM D7946 Initialt pH för smörjmedel
Bastal ASTM D 4739
ASTM D2896
Smörjmedel, petroleumprodukter

Syratal ASTM D 664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Smörjmedel, petroleumprodukter

Surhet och alkalinitet IP 37 Smörjfetter
Hydroxyltal ASTM E 1899
DIN EN ISO 4629-2
Smörjmedel, petroleumprodukter
Vattenhalt ASTM E 1064
ASTM 6304
ASTM D1533
Smörjoljor, råoljor, lösningsmedel