Aktiva farmaceutiska substanser (APIs)

I linje med internationella framakopéer

För talrika API monografier, erbjuder Metrohm farmakopékompatibla analytiska instrument och en mängd olika tillämpningar, inklusive pH och konduktivitetsmätning, titrering, jonkromatografi, voltametri, och spektroskopi.


Titrering ensam täcker mer än 1000 API monografier i USA farmakopén (USP). > Lär dig mer

Titrering - en enkel metod med många applikationsmöjligheter

På grund av sin enkelhet och noggrannhet, används titreringsmetoder för en stor del av de innehållsbestämningar som beskrivs i monografi.

Metrohm har utvecklat hundratals titreringsmetoder med Metrosensorer baserade på amerikanska farmakopén (USP <541>) och Europeiska farmakopén.

Dessa metoder innefattar vattenbaserade och icke-vattenbaserade syra bastitreringar samt redox, tensid och fotometriska titreringar.

> Olika titrertyper för APIs

Kondroitinsulfat, vismutnitrat, och zinksulfat med fotometrisk titrering

Titreringar med färgindikatorer används allmänt i framakopéer. När de utförs manuellt beror resultaten, bokstavligen, på betraktarens öga. Fotometrisk titrering med hjälp av Optrode gör det möjligt att ersätta denna subjektiva bestämning av ekvivalenspunkten med en objektiv process som är helt oberoende av det mänskliga ögat.

Den stora fördelen med detta är att kemin inte ändras - det vill säga den normala driftförfarandet behöver i allmänhet inte anpassas.

Det finns många applikationer i farmakopén som rekommenderar fotometrisk titrering för analys av API: er.

Farmakopékompatibla exempel täcker analys av kondroitinsulfat för behandling artros, vismutnitrat för behandling magsjukdomar, och zinksulfat som immunmodul, för att nämna några.

Relaterade produkter

Photometric titrations with the Optrode


Optroden erbjuder åtta våglängder, allt från 470 till 660 nm, och täcker därmed ett brett spektrum av färgindikatorer

Lär dig mer

För nedladdning

Multikomponentanalys av antibiotika

Jonkromatografi: En metod - Många API

Aktiva farmaceutiska substanser i tabletter kan exakt fastställas genom jonkromatografi enligt den amerikanska farmakopén och Europeiska farmakopén. Framgångsrika exempel är antibiotika gentamicin, neomycin, och cefadroxil, för att nämna några.

> Lista på API som IC kan analysera

Separation av strukturellt liknande antibiotika

En berömd API är gentamicin. Det tillhör Världshälsoorganisationens lista över livsnödvändiga läkemedel. Gentamicin är ett antibiotikum. Med sin aminoglykosidgrupp, blockerar det biosyntesen av protein genom att binda till ribosomer och orsakar därigenom fel i översättningen från mRNA till DNA.

IC bestämning av antibiotiskt gentamicin med pulsad amperometrisk detektion


Gentamicin består av flera närbesläktade föreningar, nämligen gentamicin C1, gentamicin C1a, och gentamicin C2, C2a och C2b.
Trots den strukturella likheten, uppnår IC en god separation av de olika gentamicin komponenterna.

För nedladdning

API-analys med nära infraröd spektroskopi

NIRS – Snabb, oförstörande och icke-invasiv

NIRS erbjuder många fördelar jämfört med många våtkemiska analysmetoder. Ett varierat utbud av parametrar kan bestämmas samtidigt med bara en snabb, icke-invasiv och icke-förstörande analys. Multivariata kemometriska kalibreringsmodeller tillåter att härleda API koncentration från spektrala data.

Kalibreringsmodell för kvantitativ bestämning av halten API hos tabletter genom exemplet klorfeniraminmaleat (CPM) 

NIR-analys upprättar en förbindelse mellan målvärdet i en bestämning - i det här fallet CPM-innehåll - och mätdata i spektrumet.

Snabba och enkla uthållighetstester medNIRS


Fördröjd frisättning som gradvis släpper API har många terapeutiska fördelar, men de innebär tidskrävande kvalitetskontroll.
NIRS erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till tråkiga upplösningstest: med hjälp av NIRS och lämpliga kalibreringsmodeller kan frisättningen av API genom fördröjd frisättning förutsägas exakt inom några minuter.

För nedladdning

Azatioprin, cefamandol, diclofenamide och prokarbazin genom voltametri

884 Professional VA, semiautomated, for single determinations

Elektrokemiskt aktiva farmaceutiska substanser, såsom azatioprin, cefamandol, diclofenamide och prokarbazin, kan bestämmas direkt med polarografi enligt USP <801>.

> Lär dig mer om voltametri