Övervakning av badkompositionen - Huvudkomponenter

Electroplating baths
I elektropläteringsbad kan koncentrationen av metaller variera avsevärt beroende på syftet med slutprodukten. Viktiga parametrar som bestämmer metallkoncentrationen innefattar:
  • tjockleken på den önskade beläggningen
  • typ av material som ska beläggas
  • marknadspriset för ädelmetallen
Noggrann övervakning av badets huvudkomponenter är därför avgörande ekonomiskt och med tanke på kvaliteten på den färdiga produkten.
Lär mer på den här sidan vad vi har att erbjuda för huvudkomponentövervakning i galvaniseringsbad.


  • Koppar och nickel i sura metallbad med titrering

  • Sulfat och katalysatorer i kromatbad med jonkromatografi

  • Metaller och specieringsanalys i elektropläteringsbad med voltammetri

  • Kadmium och tiourea i elektrolytbad för CI (G) S solceller med voltammetri

  • Koppar och nickel i sura metallbad med titrering

  • Zink- och natriumhydroxidövervakning för förebyggande av korrosion

  • Koppar och svavelsyra i sura kopparbad i PCB-produktion

Ladda ner