Kvalitetskontroll av baskemikalier och råmaterial för elektropläteringsbad

Tank cars for basic chemicals

Elektropläteringsbad måste innehålla en exakt koncentration och kombination av ämnen för att producera önskade egenskaper på de material som ska behandlas. En obalans i badets komposition kan resultera i defekta produkter, vilket medför stora extrakostnader för producenterna.

För att säkerställa att pläteringsbadet ligger inom specifikationerna måste tillverkarna kontrollera att de grundläggande kemikalierna och råmaterialen som används för att förbereda badet verkligen uppfyller renhetskriterierna.

Lär dig på denna sida hur du kan utföra kvalitetskontroll av de inkommande baskemikaliena som ska användas för elektropläteringsbad. Våra analytiska lösningar omfattar:


Bestämning av syror och baser med titrering Svavelsyra och saltsyra samt natriumhydroxid, ammoniak, väteperoxid

Mera

Renhetssanalys med jonkromatografi

Orenheter i etsning, extraktion och sköljning. Föroreningar, t ex i H2O2 och isopropanol ...

Mera

Tungmetallanalys med voltammetri

Zink, kadmium, bly, nickel, kobolt och järn

Mera

Chemicals in glassware

Några av de vanligaste baskemikalierna inom elektropläteringsindustrin är:

  • Svavelsyra
  • Saltsyra
  • Natriumhydroxid
  • Ammoniak
  • Väteperoxid
Deras renhet bestäms normalt med potentiometrisk titrering för att säkerställa att den speciella blandningen är korrekt. Titrering är en väletablerad, pålitlig och enkel metod för att bestämma sådana ämnen. Om du vill ha mer information kan du läsa mer om vårt produktsortiment för titrering och bläddra i våra titreringsapplikationer för analys av etsning och elektroplätering.

Bläddra bland våra applikationer

Produkter och mer information

Övervakning online av svavel- och saltsyra

Metrohm Process Analytics erbjuder Titrator 2026 för övervakning av svavelsyra- och saltsyrakoncentrationer online.


Broschyr: Svavelsyraanalys Broschyr: Saltsyraanalys 2026 Titrolyzer: Lär mer

Titrator speciellt framtagen för pläteringsindustrin: Plate Titrando

Vi erbjuder en Titrando-modell som är designad speciellt för titreringsapplikationer inom galvaniseringsindustrin.
Läs mer om Plate Titrando

Titratorer och automationslösningar

Se hela vårt sortiment av titratorer. Du hittar ett brett utbud, från enkla fristående system till stora system med valfri provberedning och automation.


Kolla upp våra titratorer

Föroreningar i baskemikalier kan ändra badets egenskaper och därmed pläteringsegenskaperna. Genom att använda jonkromatografi kan du bestämma orenheter i ämnen, exempelvis väteperoxid eller isopropanol.

För sådana bestämningar byggs matriseliminering inline till ett jonkromatografisystem.

Om du behöver bestämma ultraspårämnen, så är ett jonkromatografi system med matriseliminering och förkoncentrering inline det bästa valet.

Kika närmare på våra applikationsnoter nedan eller lär mer om våra jonkromatografisystem och inlineprovberedningar.


Produkter och mer information

IC-applikationer för pläterings- och elektronikindustrin

Halvledare och PCB-tillverkning, syrabadsanalys och mer. Få en inblick i vår applikationskunskap för elektronik- och halvledarindustrin.Electronics and semiconductor applications Pläterings- och galvaniska applikationer

Kolla in vårt utbud av jonkromatografi

Vi erbjuder ett brett spektrum av jonkromatografisystem, inklusive automation, provberedning och detekteringsalternativ.Till produktområde jonkromatografi

Provberedning inline

Vår produktportfölj innehåller en serie inline provberedningstekniker som kraftigt ökar utväxlingen av din jonkromatografi. Läs mer om dessa tekniker!


Läs mer om provberedning

Ladda ner jonkromatografiapplikationerna här

Detail view of the 884 Professional VA voltammetry system

Orenheter i form av tungmetaller i badkomponenterna kan orsaka störningar under produktionsprocessen. På grund av detta måste råvaror kontrolleras för tungmetallspår före användning.

Voltammetri är den metod som valts för spåranalys av tungmetaller. Med hjälp av voltammetri kan du bestämma olika tungmetaller i olika råmaterial.

Nedan hittar du en översikt över analyterna och råmaterialen  och kan ladda ner applikationsnoter.

Lär mer om våra system för voltammetri

Analyter Råvara Applikation
Zink, kadmium, bly, nickel, kobolt
Natriumhydroxid
Till applikationen
Zink, kadmium, bly, nickel, kobolt
Saltsyra
Till applikationen
Järn
Fosforsyra
Till applikationen
Järn
Svavelsyra
Till applikationen
Nickel, kobolt Svavelsyra Till applikationen

Ladda ner applikationer för ytbehandlingsbad här