Massivt utförande: Screentryckta och interdigiterade elektroder

Snabba, förmånliga till sitt pris, pålitliga och mångsidiga - det är vad som kännetecknar våra screentryckta och interdigiterade elektroder.

Ta reda på hur du kan lyfta din forskning med screentryckta elektroder: De ger dig möjligheten att utföra ett stort antal experiment med låga volymer av reaktiv eller prov. Och förbehandling eller underhåll av elektroder.

Dessutom levererar vi interdigiterade elektroder för impedans- eller konduktivitetsmätningar och för (bio)sensorutveckling.

Vi erbjuder ett stort utbud av material och konfigurationer, så att du kan hitta de bästa elektroderna baserat på dina forskningsbehov .


Electrodes for electrochemistry

Nyckelfunktioner

 • Engångssensorer till förmånligt pris och du kan bortse från elektrodunderhåll.


 • Hög reproducerbarhet elektroder emellan

 • Enkla att använda, minimal men kraftfull lösning för experiment på plats • Mångsidiga och anpassningsbara
  många konfigurationer, storlekar och material finns att få


 • Interdigiterade elektroder för impedans- eller konduktivitetsmätningar


Snabbare resultat, lägre kostnader, mindre underhåll: screentryckta elektroderFörenkla din forskning med screentryckta elektroder. Med dessa små, billiga sensorer, kan du utföra decentraliserade experiment med små mängder av provet. Eftersom dessa elektroder är avsedda för engångsbruk, behöver du inte tänka på vare sig förbehandling eller underhållsåtgärder .

Våra screentryckta sensorer finns i en mängd olika arbetselektrodmaterial, inklusive kol, guld, platina och andra metaller.

Tack vare den höga reproducerbarheten elektroderna emellan, så är sensorerna lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar som DNA, enzym-, eller immunobaserade (bio)sensorer samt i utvecklingen av avkännande plattformar i kliniska, miljö-, livsmedels- eller industriella analyser .


Impedans- och konduktivitetsmätningar på ett enkelt sätt: Interdigiterade elektroder73/5000
Impedans / konduktivitetsmätningar på ett enkelt sätt: fingerliknande elektroder
73/5000
Impedans / konduktivitetsmätningar på ett enkelt sätt: fingerliknande elektroder

Om du vill utföra impedans- eller konduktivitetsmätningar, eller om du utvecklar (bio) sensorer – då är våra interdigiterade elektroder det mest lämpliga valet. 

Dessa elektroder består av två motstående metallelektroder med en bredd och separation mellan 5 och 200 µm.

Det finns en mängd olika substrat- och elektrodmaterial att välja emellan som ger dig möjligheter att anpassa elektroderna så att de blir de bästa möjliga till dina experiment.

Din forskning, dina elektroder – skräddarsy baserat på dina preferenser

Beställ exakt de elektroder som du vill ha till din forskning. Vi anpassar design, konfiguration, material och dimensioner av elektroderna efter dina önskemål. På begäran testar vi nya material och former.

> Kontakta oss för anpassning av elektroder för elektrokemi

Screentryck och fotolitografiska tekniker

Med screentryck och fotolitografiska tekniker blir ett stort antal kombinationsmöjligheter tänkbara i form av det bläck- och elektrodmaterial som används. Vi kan därför tillverka exakt den elektrod som du behöver till din forskning och med de önskemål du har om material, former och dimensioner.


Ett urval av kombinationer för skräddarsydda elektroder

 Elektrodmaterial
Substratmaterial
 • Kol
 • Guld
 • Platina
 • Silver, silver/silverklorid
 • Glas
 • Aluminium
 • Plast


Lab kits – Kompletta utbildningar 

Vi erbjuder Lab kits – utbildningspaket för undervisning och praktiskt handhavande. Utbildningspaketet innehåller analyt (prov), de elektroder som behövs för ett praktiskt träningspass samt två manualer: Professorn's manual, som erbjuder en teoretisk och praktisk del som hjälper till att strukturera upplägget och Studentens manual, som beskriver alla stegen i analysmetoden.

Med hjälp av dessa kit kan eleverna lära sig grunderna i olika elektrokemiska tekniker, såsom cyklisk voltametri, differentiell pulsvoltametri, fyrkantsvågvoltametri, och flödesinjektionsamperometri. 

> Här hittar du mer om utbildningspaketen Lab kits

Flera intressanta produkter

Nanomaterials and reagents for electrochemical research

Elektrodmodifiering med nanomaterial

Nanopartiklar kan ändra på arbetselektrodens yta genom att öka elektrodens elektrokemiska beteende utan att störa dess specifika egenskaper.

Här hittar du mer om våra nanomaterial

Rotating disk electrode

RDE- och RRDE-elektroder

Upptäck våra elektroder som med hög precision och låg friktion skapar och kontrollerar konvektiv masstransport i cellen: RDE-elektroden (Rotated Disk Electrode) och RRDE-elektroden (Rotating Ring Disk Electrode).

> Läs mer här om RDE-elekroder

>Läs mer här om RRDE-elektroder


Mätceller för elektrokemi

Hitta den mätcell som passar bäst för din forskning med screentryckta elektroder här

Learn more …

Bärbara potentiostater

Potentiostater/galvanostater, multikanalsversioner, elektrokemi-luminescence-analyser med flera.

Check out our instruments

Spektroelektrokemi

SPELEC– Elektrokemi och spektroskopi i en och samma mätning. Lär mer om våra instrument för spektroelektrokemi.

Learn more …