Nanomaterial och reagens: för forskning i framkant

Nanomaterial och elektrokemiska reagens är användbara verktyg för elektrokemiska tillämpningar, katalys, optik, biologisk märkning, och mycket mer.

Läs mer på denna sida om vårt sortiment av nanomaterial och reagens:
Nanomaterials and reagents for electrochemical research

Nyckelfunktioner

  • Nanomaterial av kol: nanorör, nanofibrer, mesoporöst kol, grafen och grafenoxid  • Metaller i form av nanotrådar och nanopartiklar: guld, platina, palladium, nickel och silver

  • Kvantprickar: Kvantprickar med CdSe-kärna och ZnS-skal i kloroformsuspension alternativt funktionaliserade med karboxylgrupper.
  • Elektroaktiva enzymatiska föreningar för användning som substrat för alkaliskt fosfatasbaserade analyser
Nanomaterial av kol

Ta din forskning ett steg längre – Nanomaterial i kol för elektrodmodifiering och andra applikationer.

Kolnanorör, grafen och grafenoxid: Dessa allotroper av kol är bland de mest studerade och mest allmänt tillämpade föreningarna på grund av deras elektriska och termiska egenskaper, deras stora specifika yta, liksom deras styrka och elasticitet.

För katalys, sorption, eller solcellstillämpningar har kolnanofibrer och mesoporöst kol stor potential. Vi levererar dessa material i olika storlekar och strukturer. I fast form eller i lösningar (organiska eller vattenbaserade).


Metallnanotrådar och nanopartiklar

Egenskaperna hos material i nanostorleksintervallet skiljer sig från de hos motsvarande bulkmaterial. Vårt sortiment av metallnanotrådar och nanopartiklar, som produceras via den elektrokemiska avlagringen på aluminiumschabloner, kan användas i forskning genom att agera som biologiska taggar, som katalysatorer i nanooptik eller i molekylär elektronik.

Nanotrådar och nanopartiklar finns att få av följande metaller i etanollösning:

Spektroskopi på kvantprickarKvantprickar erbjuder utmärkta möjligheter inom områden som (bio) avkänning och solceller och kan användas som fotokatalysatorer. Kvantprickarna är tillräckligt små  och detta gör att deras egenskaper kan ställas in precist: man kan till exempel få kvantprickar att avge ljus med en exakt våglängd med olika optoelektroniska egenskaper. Uppvisar bred excitationsspektra med smala och symmetriska utsläpp, dessa nanopartiklar är mycket innovativa material.

Våra kvantprickar finns i en kloroformsuspension eller funktionaliseras med karboxylgrupper, vilket gör dem lösliga i vatten och utvidgar tillämpningsområdet ytterligare.

> Här hittar du mer om modellerna för kvantprickar

Elektroenzymatiska föreningar: Sänk detektionsgränserna för spektroelektrokemiskt aktiva material.

Att använda alkaliskt fosfatas (AP) som enzymatisk märkning kan hjälpa dig att uppnå lägre detektionsgränser. Med elektroaktiva enzymatiska produkter som framställts av p-aminofenylfosfat, hydrokinondifosfat, och fosforylerad paracetamol, kan du uppnå enkel elektrokemisk detektion och samtidigt öka känsligheten och få bredare linjära intervall än vad som skulle uppnås med andra standard AP-substrat.

Oxidationspotentialerna för de enzymatiska produkterna är lägre än för andra AP-produkter, vilket minskar antalet potentiella störande substanser som kan oxideras vid elektrodytan.


> Mer information om elektrokemiska reagens

Elektroder för elektrokemi

Mångsidig, prisvärda och enkla att använda. Upptäck våra screentryckta och interfolierade elektroder.

Screen-printed electrodes …

Celler för elektrokemi

Find the appropriate cells for your research with screen-printed electrodes here. 

Learn more …

Bärbara potentiostater

Potentiostater/galvanostater, flerkanalsinstrument, elektrokemi-luminescensanalyser med mera.

Check out our instruments

Spektroelektrokemi

Elektrokemi och spektroskopi i en och samma mätning: SPELEC. Läs mer om våra instrument för spektroelektrokemi

Learn more …