Compact IC Flex

930 Compact IC Flex är en mångsidig jonkromatograf, utvecklad med fokus på de krav som ställs på analysarbete.

Det är ett robust och mycket lättanvänt system. Förstahandsvalet för kontraktslaboratorier och laboratorier för kvalitetskontroll från alla sektorer och med tydligt definierade analytiska krav.

Gå till konfiguratorn

930 Compact IC Flex with operator

Utmärkande egenskaper

 • Överlägsen känslighet för analyser där anjoner, katjoner och polära substanser förekommer
 • Litet fotavtryck
 • Alla sorters suppressions- och detektionstekniker samt kolonntyper kan användas
 • Enkel automatisering för högre provkapacitet
 • Provprepareringstekniker inline, för de riktigt utmanande provmatriserna

930 Compact IC Flex systems (24)

Show all systems: 930 Compact IC Flex (24)

Låg systemkostnader: spara pengar på förbrukningsvaror

Mindre förbrukningsvaror - Metrohm's jonkromatografisystem hjälper dig att hålla driftskostnaderna låga:
 • Du behöver inte byta ut sprutfilter eller filterlock .
 • Du kan använda Metrohm anjonsuppressor i 10 år - garanterat!
 • Systemen och hårdvarukomponenter är kraftfulla och robusta.
Dessutom ökar du produktiviteten med våra system:
 • Ultrafiltrering: avlägsnar partiklar inline.
 • Automatiserad beräkning av spädningsfaktorn och provspädning .
 • Automatisk kalibrering baserad på en enda multijonstandard.

På tal om ROI: Läs den här artikeln och lär mer om Return On Investments

Flexibel – och redo för stora utmaningar

Du kommer att blir förvånad över allt du kan göra med 930 Compact IC Flex.

Du kan använda vilken typ av suppression som helst, koppla till UV/VIS-, konduktivitets- eller amperometrisk detektion samt dra nytta av Metrohm’s helt automatiserade provprepareringstekniker inline – det finns knappt något tillval som 930 Compact IC Flex inte fungerar tillsammans med för att dina prover ska bli representativa. Det är också mycket enkelt att växla från anjonsystem till katjonsystem.

Intelligent jonkromatografi – säkert och kontrollerat

Din 930 Compact IC Flex har egenkontroll. Det betyder att:

 • alla systemkomponenter känns igen på en gång
 • instrument- och andra parametrar integreras automatiskt i metoden.
 • alla system- och metodparametrar kontrolleras regelbundet.
 • Analysresultaten kan spåras till varje enskilt steg i analyserna.

Intelligent jonkromatografi ger dig sinnesro: om någon parameter skulle falla utanför den specificerade ramen lämnar 930 Compact IC Flex ett varnande textmeddelande.

Kontinuerligt arbete utan manuellt ingripande –eluentpreparering inline

När 930 Compact IC Flex kombineras med 941 Eluent Production Module så integrerar du automatisk beredning av eluenten inline. Det spelar ingen roll vilken komposition eller koncentration som eluenten har, gäller även för organiska modifierare.

Anslut ett ultrarent vattensystem till 941 Eluent Production Module och kan du till och med använda vanligt kranvatten till din jonkromatografi. Automatisk beredning av eluenten inline medför:

 • säkerställer stabila retentionstider
 • arbetet sker kontaminationsfritt
 • inga manuella arbetsmoment
Upp till fyra eluenter kan blandas, beroende på applikation!

STREAM – mindre kemikalier behövs och mindre avfall produceras

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring)är en systemuppställning där eluenten också används till sköljning av den regenererade suppressorn efter detektion. Något ytterligare sköljningsmedium behövs inte och flödet på regeneranten dras ner till ett minimum.

När regeneranten bereds inline så går det åt en mindre mängd kemikalier och det vätskeavfall som produceras också blir mindre. Med STREAM blir det möjligt till non-stop-användning i åtminstone två veckor – kanske längre.

Metrohm provpreparering inline – högre effektivitet för rutinanalyser

Inline Ultrafiltrering, Inline Utspädning, Inline Dialys och andra Inline provberedningstekniker gör även de mest utmanande prov enkla att analysera.


Läs mer om Metrohm Inline Provberedning här!

Använd vilken typ av kolonn du vill

930 Compact IC Flex fungerar tillsammans med den typ av kolonn som behövs till din applikation.

Välj bland kolonner med olika basmaterial, selektivitet, kapacitet och dimensioner. Hitta mer information om Metrohm’s kolonner här!

Automatiserad jonkromatografi – förhöjd provkapacitet och resultatkvalitet

Rutinanalys utan automatisering är knappast tänkbar.

Ökande antal prover, om kylning eller särskild vätskehantering krävs, vi kan erbjuda en automatiserad lösning för allt.

Läs mer om Metrohms automatisering för jonkromatografi r!

Intelligenta injektionstekniker för ett effektivt arbetssätt

Sofistikerad vätskehantering gör Metrohm’s jonkromatografi till något unikt.

Faktum är att vi har patent på flera av dessa tekniker. Din fördel: intelligent injektionsteknik som gör ditt dagliga arbete mer effektivt. Här är några exempel:

MiPT − Metrohm intelligent Partial-Loop Injection Technique (MiPT) använder en variabel injektionsvolym för att täcka ett analysområde som sträcker sig över 4 tiopotenser. Det betyder att prover i områdena 10 μg/L till 100 mg/L kan analyseras med endast en enda kalibrering.

MagIC Net – den pålitliga programvaran för jonkromatografi

930 Compact IC Flex styrs med MagIC Net, programvaran framför alla när det gäller jonkromatografi.

Läs mer om fördelarna med MagIC Net här!

För nedladdning