Professional IC Vario

Gränserna för jonkromatografi har ännu inte nåtts

Om du vill korsa dem, är 940 Professional IC Vario din lösning.

Konstruerad för forskning och sofistikerad metodutveckling, ger 940 Professional IC Vario dig den ultimata flexibilitet du förväntar dig av en jonkromatograf.

Upplev mångsidigheten hos 940 Professional IC Vario och sätt ihop systemet för din applikation.

> Gå till konfiguratorn 

Utmärkande egenskaper

 • Använd alla typer av kolonner gradienter, vätskehantering, suppression, eller detektion - det finns inga gränser för systemkonfiguration
 • Flerkanalsanalys möjlig (två, tre eller fler kanaler)
 • Kan kombineras med vilken som helst av Metrohms Inline Provberedningstekniker och intelligenta injektionstekniker

 • Enkel automatisering för hög provkapacitet
 • Intelligenta injektionstekniker

Låga ägandekostnader: spara pengar på förbrukningsvaror

Mindre förbrukningsvaror – Metrohm's jonkromatografisystem hjälper dig att hålla driftskostnaderna nere.
 • Du behöver inte byta ut sprutfilter eller filterlock.
 • Du kan använda Metrohm's anjonsuppressor 10 år - garanterat!
 • Systemen och hårdvarukomponenter är kraftfulla och robusta.
Dessutom kan du öka produktiviteten med våra system:
 • Ultrafiltrering: avlägsnar partiklar inline.
 • Automatiserad provspädning och beräkning av spädningsfaktorn.
 • Automatisk kalibrering baserad på en enda multijonstandard.

På tal om ROI (return on investment): Läs den här artikeln och lär mer

Ultimat flexibilitet

Med din 940 Professional IC Vario, är du redo att möta alla analytiska utmaningar inom jonkromatografi.

Oavsett vilka parametrar du behöver bestämma och egenskaperna hos provmatrisen - rätt provförberedelse , rätt detektor, och rätt vätskehantering, suppression, eller neutralisering finns baserat på ett omfattande modulsystem.

Utöka ditt system som du behöver det

Ditt 940 Professional IC Vario-system kan anpassas och/eller utökas när som helst med olika utbyggnadsmoduler samt med andra uppgraderingsalternativ, t.ex., för inline eleuentförberedelse eller flerkanalsanalys. Därför kan du ställa upp ett AnCat-system och bestämma det fullständiga joninnehållet i dina prover i en enda körning.

Läs mer om möjligheterna att förlänga din 940 Professional IC Vario här.

Överlägsen tillförlitlighet - vi kallar det «intelligent jonkromatografi»

Att arbeta med din 940 Professional IC Vario är som att ha en osynlig assistent vid din sida. Systemövervakningsfunktioner ser till att

 • alla parametrar system och förfarandne kontrolleras mot eventuella gränsvärden
 • instrument och deras funktionella parametrar kontrolleras och integreras i metoden
 • resultaten följs upp och kan spåras tillbaka till varje steg av analysen

Om någon parameter överskrider en viss gräns, skickar din 940 Professional IC Vario ett meddelande - i klartext.

Lägg bara till vatten - inline eluentberedning

Kombinera din 940 Professional IC Vario med 941 Eluent Production Module och du kan producera eluenter av alla sammansättningar och koncentrationer (inklusive organiska modifierare) - inline, och även från vanligt kranvatten, om du ansluter ett ultrarent vatten-system.

Automatiserad inline elueringsmedel beredning

 • säkerställer stabila retentionstider
 • kontaminationsfritt arbete
 • sparar manuella arbetssteg

Upp till fyra eluenter kan blandas, beroende på tillämpningen!

Välj den kolonn du behöver

Med din 940 Professional IC Vario system är du fri att välja vilken analytisk separationskolumn du behöver och vill ha.

Du kan välja kolonner med olika basmaterial, selektivitet, kapacitet och dimensioner. Bortsett från kolonner med en 4 mm innerdiameter, kan du också använda 2 mm kolumner för att minska eluantkonsumtionen.

Kör alla gradienter du behöver

Olika gradientalternativ finns i 940 Professional IC Vario-system, beroende på dina analytiska krav: högtrycksgradient, lågtrycksgradient, och Dos-i-gradient. Gradienter är ett beprövat sätt att snabba upp din analyser.

STREAM – det gröna vägen till suppression

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring) använder den suppressade eluenten för sköljning av den regenererade suppressorenheten efter detektionssteget.


Med STREAM, behöver du färre kemikalier och producerar mindre flytande avfall. Dessutom möjliggör STREAM non-stop-system drift i minst två veckor - och ännu längre, om du litar på inline-beredningen av regenerant.

Utmanande matriser? Lätt med Metrohm Inline Provberedning!

Suspensioner, prover laddade med proteiner eller kraftigt förorenat avloppsvatten innebär en utmaning för alla typer av kromatografi.

Metrohm Inline Provberedning hjälper dig att hantera även de svåraste matriser för enkel analys på din Metrohm IC.

Läs mer om MISP här!

Automatisering - högre genomströmning, bättre resultat

Du kan använda den fulla omfattningen av Metrohms automatisering för att öka provkapaciteten och kvaliteten på resultaten för din 940 Professional IC Vario.

Oavsett antal prover som du vill analysera, oavsett om de behöver kylsa eller någon särskild typ av vätskehantering, kan vi erbjuda en automatiserad lösning för allt.

Läs mer om Metrohms automation för jonkromatografi här!

Intelligenta injektionstekniker för ett bredare arbetsområde

Din 940 Professional IC Vario kan kombineras med olika intelligenta injektionstekniker.

Tänk på dessa tekniker som automatiserad högprecisions vätskehantering som gör arbetet med din IC mer effektivt och samtidigt ökar noggrannheten och tillförlitligheten för dina resultat.

«MiPT» Metrohm intelligent Partiell-Loop Injection, t.ex., använder en variabel injektionsvolym för att täcka ett mätområde som sträcker sig över 4 storleksordningar. Detta innebär att prover i intervallet 10µg/L till 100 mg/L kan analyseras med en enda kalibrering!

MagIC Net – den beprövade Metrohmprogramvaran för jonkromatografi

Ditt 940 Professional IC Vairo system styrs genom Magic Net, den beprövade Metrohmprogramvaran för jonkromatografi.

Magic Net styr även perifera moduler för vätskehantering och automatisering. Magic Net registrerar resultat, möjliggör modern datahantering och rapportering som krävs av användaren. Läs mer om fördelarna med Magic Net här.

För nedladdning