Högre genomströmning, bättre resultat - automatiserad jonkromatografi

Fördelarna med automatiserad jonkromatografi är uppenbara:

Du kommer att öka provkapaciteten och samtidigt förbättra reproducerbarheten och därmed kvaliteten på dina resultat. Mindre tid per analys innebär lägre kostnader och därmed högre vinster för din verksamhet.

Oavsett antalet prover och förberedande behandling, vi ger en automatiserad lösning för att möta dina krav.
940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Utmärkande egenskaper

  • Obevakad analys av stora provserier 24/7
  • Högre provkapacitet och lägre kostnader per analys
  • Högre precision och noggrannhet för resultaten
  • Flerkanalsanvändning: anjon- och katjonanalys med bara en autosampler
  • Integration av en eller flera av Metrohms Inline Provberedningstekniker

Automation för nästan alla antal och volym av prover

Våra lösningar för automatiserad jonkromatografi är verkligt heltäckande.

Kapacitet varierar från några prover till över 200 och från volymer av några mikroliter till en halv liter. Praktiskt taget alla slag och former av vialer kan rymmas.

Om du behöver en skräddarsydd lösning för dina flaskor, kommer vi att designa och tillverka ett skräddarsytt rack för dig.

Automatiserad Metrohm Inline Sample Preparation (MISP)

Metrohm Inline Sample Preparation teknikerna utvidgar tillämpningsområdet för automatiserad jonkromatografi avsevärt

Olika teknik som t.ex ultrafiltrering, spädning och dialysis som automatiserar provberedningen för även de mest utmanande matriserna (t.ex. suspensioner, matriser lastade med partiklar eller proteiner, fasta eller gasformiga matriser).


Läs mer om MISP teknikerna!

Obegränsade konfigurationsmöjligheter

Det finns praktiskt taget ingen gräns för alternativen för vätskehantering och intelligenta injektionsmetoder för att sätta ditt prov i lösning och förbereda det för injektion. Oavsett vilken konfiguration som behövs i form av pumpar, ventiler, eller Dosinos, om dina prover behöver kylning eller om det är någon form av intelligenta injektionsteknik, erbjuder vi en helt automatiserad lösning för att möta dina krav.

Läs mer om konfigurationsmöjligheterna för Professional IC Vario och Compact IC Flex!

Intelligenta injektionstekniker för ett utökat mätområde

Metrohms automatiserade jonkromatografi ger dig möjligheten att använda alla typer av provinjektion; full loop, intern loop, Metrohm intelligent Partiell loop Teknik (MiPT) och Metrohms intelligenta Pick-up injektions Teknik (MiPuT).

”MiPT” använder t.ex variable injektionsvolym för att täcka hela mätområdet över 4 magnituder. Detta betyder att prover mellan 10 µg/L till 100 mg/L kan analyseras med samma kalibrering!


Automatiserad flerkanalsanalys: anjoner och katjoner med en autosampler

Om du behöver analysera anjoner och katjoner parallellt, kan dina Metrohmjonkromatografer dela en enda autosampler för högre genomströmning.

Ett sådant system gör det möjligt för obevakad, 24/7 analys av den fullständiga joniska belastningen på praktiskt taget alla prov och i varje matris, beroende på konfiguration.

Automatisk kalibrering – saker och ting kan vara så enkelt!

Det är självklart att inte bara prover, utan också standarder kan spädas automatiskt. Metrohm erbjuder dig möjligheten till automatisk kalibrering vilket innebär att du bara behöver förbereda en enda multijonstandard. Systemet injicerar denna standard, med olika utspädningsfaktorer eller injektionsvolymer och genomför därefter en multikalibrering.

  • Automatisk kalibrering: Du behöver bara förbereda en enda multijonstandard.
  • Kan tillämpas på jonkromatografisystem som är utrustade med Metrohm inline utspädning, Metrohm's intelligenta Partialloop- eller Pickup-injektionstekniker liksom alla inline-tekniker som förkoncentrering, matriseliminering och neutralisering.
  • Hög flexibilitet: en metod för alla spädningsfaktorer eller injektionsvolymer.
  • Provkoncentrationer med upp till 6 tiopotenser kan analyseras på ett tillförlitligt sätt med automatisk kalibrering.

Ladda ner