Kolonner för jonkromatografi

IC Columns with operator

Kolonnen: hjärtat i jonkromatografin.

Utan lämplig kolonn, kommer inte ens de mest kraftfulla system att ge exakta och tillförlitliga resultat. Det är därför Metrohm erbjuder ett brett utbud av kolonner som gör att du kan utföra exakt den analys du behöver.

Titta på vårt kolonnutbud för att hitta exakt det du letar efter:
 • Separationskolonner, förkolonner,trapkolonner och förkoncentreringskolonner
 • Separationskolonner för anjoner, katjoner eller andra analyter
 • Kolonner med specifika funktioner, såsom överlägsen separationsprestanda eller korta uppehållstider
 • Tillbehör till kolonner

För nedladdning

Hitta den kolonn som passar bäst till din metod i kolonnöversikten


Våra kolonner är ryggraden i högpresterande analyser av joner och polära ämnen med jonkromatografi. Kolonner hjälper till vid separationsprocesser som:

 • jonbyte
 • jonutslagning, ion-exclusion
 • jonparsbildning

Anjonbytar och katjonbytarkolonnhartser är de mest använda kolonntyperna för analys av oorganiska anjoner och katjoner. Ion-exclusionskromatografi ger de bästa lösningarna för analys av organiska syror.

Vi erbjuder alla typer av kolonner för alla discipliner inom jonkromatografi, så oavsett vilken din applikation är så kommer du att hitta den rätta:

 • Anjoner med eller utan suppression
 • Organiska syror
 • Katjoner med eller utan suppression
 • Transitionsmetaller
 • Kolhydrater
 • Aminer
 • Aminosyror