MagIC Net – den föredragna mjukvaran för jonkromatografi

Magic Net är programvara för att styra din Metrohm jonkromatograf och eventuella moduler för vätskehantering, provberedning och automation.
Intuitiv användning, omfattande övervakningssystem, och okomplicerad datahantering gör Magic Net till vad det är: det föredragna programmet för state-of-the art jonkromatografi.
MagIC Net on screen with two operators

Utmärkande egenskaper

 • Anpassningsbart grafiskt användargränssnitt
 • Enkel och intuitiv användning
 • Överlägsen flexibilitet för metodutveckling
 • Uppfyller alla FDA och GLP-krav
 • Finns på 15 språk

Resultat du kan lita på - «intelligent jonkromatografi»

Jonkromatografi bör vara så enkelt och tillförlitligt som möjligt.

För detta ändamål befriar Magic Net dig från många rutiner och ansvar.
 • Funktionella parametrar såsom utspädningsfaktorer och injektionsvolymer beräknas och tillämpas automatiskt (se Metrohm Logisk Inline Utspädning, MiPT)
 • Alla resultat kontrolleras automatiskt inom mätområdet eller mot eventuella gränser som sätts av dig
 • Varningsmeddelanden dyker upp för att meddela dig om någon system- eller metodparameter behöver din uppmärksamhet
 • Överlägsen tillförlitlighet på grund av spårbarhet av hela analysen

Anpassa «din» Magic Net!

Magic Net kan anpassas för att uppfylla kraven hos alla användare:

 • Experter kommer att föredra att ha den fulla omfattningen av programvarans kapacitet.
 • En rutinanvändare i en industriell miljö, å andra sidan, kanske föredrar «sin» Magic Net gränssnitt för att visa bara en enda knapp för att starta och styra en standardapplikation för kvalitetskontroll - allt är möjligt.

Dina uppgifter är skyddade

Magic Net uppfyller kraven för datasäkerhets från både GLP och FDA. Resultaten kan spåras genom verifieringskedja.

Viktiga säkerhetsfunktioner


 • Central användaradministration med individuell inställning av användarrättigheter
 • Automatiska säkerhetskopior av databaser och konfigurationer
 • Globala GLP och FDA-inställningar
 • Spårbarhet av alla åtgärder i systemet genom fullständig verifieringskedja
 • Omfattande dokumentation av alla systemkomponenter och deras parametrar (kolonn, detektor, pumpar, autosampler). Detta säkerställer att en viss analys kan upprepas när som helst.

Versioner som matchar alla behov

Magic Net finns i fyra olika versioner.
 • Magic Net Professional stöder det kompletta sortimentet av Metrohms jonkromatografer, provväxlare och andra moduler för Metrohm Inline Provberedning och vätskehantering.
 • Magic Net Multi är en klient-server-version av vår jonkromatografiprogramvara. Magic Net Multi kan installeras på tre datorer, licenser för ytterligare arbetsplatser finns. Detta möjliggör central användaradministration och säkerhetskopior.
 • Magic Net Compact styr en Compakt IC med en detektor och en autosampler. Magic Net Compact är också helt kompatibel med FDA: s regler.
 • Magic Net Basic styr 883 Basic IC plus, ECO IC och 863 Compact IC Autosampler. Systemet har utvecklas med fokus på de högre kraven som som ställs på rutinanalyser av vatten. Systemet lämpar sig också väl för undervisning och träning vid högre utbildningar.

Intelligent hårdvara

Så fort du slår på ditt Metrohm IC-system loggar de funktionella komponenterna (separationskolonner, pumpar, och detektorer) in på Magic Net och övervakas hela tiden. Om någon systemparameter är utanför specifikationen, får du ett meddelande i klartext som påminner dig om att vidta lämpliga åtgärder. Sådana meddelanden utlöses, t ex i följande fall:
 • Om antalet injektioner överskrider gränsen.
 • Om en kontrollstandard inte åstadkommer den erforderliga utvinningsgraden. Systemet kalibreras sedan automatiskt..
 • Om någon av systemkomponenter behöver service.
 • Om utgångsdatum för någon standard eller något hjälplösning har nåtts.

För nedladdning

Programvarans layout är mycket tydlig. Att ladda och arbeta med data från databasen är mycket enkelt.
Yongfu Shi, Fishery Products Quality Inspection and Test Center, Kina