Karl Fischer Titrering

Metrohm och Karl Fischer-titrering: En lång historia kantad av framgång

Om vi tittar tillbaka på ett halvsekels erfarenhet av Karl Fischer-titrering så står det klart att Metrohm har format vad som idag är coulometrisk och volymmetrisk vattenanalys.

Med banbrytande innovationer och ett starkt engagemang för kvalitet och precision, har vi utvecklat en rad instrument för att täcka behoven när det gäller vattenbestämning. Från spårämnesnivåer till höga vattenhalter, från provberedning till automatisering, kommer våra system att vara en lämplig lösning.

KF Elektroder

Metrohm erbjuder flera lämpliga indikator- och generatorelektroder för Karl Fischer-titrering.

Lär dig mer...

För nedladdning