Karl Fischer coulometrar: titratorer för analys med lågt vatteninnehåll

Coulometrisk Karl Fischer-titrering är den ideala metoden för att bestämma låg fuktighet och vatteninnehåll i prover (0,001 till 1 % vatteninnehåll).

Vårt sortiment av coulometrar täcker de flesta tillämpningarna. Kan kombineras med Karl Fischer-ugn för svåra prov.


Volumetric and coulometric Karlf Fischer titrator for water content determination with operator

Nyckelfunktioner

  • Bestämning av vattenhalt i spårnivå i intervallet 0,001 till 1%
  • Coulometrar för olika ändamål: fristående eller programvarukontrollerade alternativ finns att få

  • Alternativ ugnsmetod för svåra prover  • Membran- och membranlösa generatorelektroder finns tillgängliga
  • 21 CFR Part 11-kompatibla instrument

Provberedning och automatisering för coulometrisk KF-titrering

För svåra prover, t.ex. fasta prover eller prover som är svåra att lösa upp, gör Karl Fischer-ugn jobbet. Provet upphettas i ugnen tills att vattnet har frigjorts och vattenångan överförs till titreringskärlet för mätning.

Vi erbjuder både manuella ugnar och automatiska provväxlare med integrerade ugnar för ökad provgenomströmning.

Mer om provpreparering för Karl Fischer titrering

Bestämning av coulometriskt vatteninnehåll med standardkompatibel metod: en översikt

En serie standarder rekommenderar coulometrisk Karl Fischer-titrering för bestämning av vatteninnehåll:

Standard Namn
ASTM D890 Standard Test Method for Water in Liquid Pine Chemicals
ASTM D1123 Standard Test Method for Water in Engine Coolant Concentrate by the KF Reagent Method
ASTM D1533
Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric KF Titration
ASTM D3401
Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Mixtures
ASTM D4928
Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration
ASTM D5460 Standard Test Method for Rubber Compounding Materials - Water in Rubber Additives
ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric KF Titration
ASTM D7923 Standard Test Method for Water in Ethanol and Hydrocarbon Blends by Karl Fischer Titration
ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration
DIN EN ISO 12937 Petroleum products - Determination of water - Coulometric KF titration method
ISO 10337 Crude Petroleum - Determination of water - Coulometric KF titration method
UOP 481-10 Water in Liquid Hydrocarbons, and Heavy Hydrocarbons by Vaporizer, using Coulometric Titration
USP 
<921> Method 1c
EP
2.5.32 Water: Micro Determination