875 KF Gasanalysator

875 KF Gasanalysator från Metrohm är en fullt automatiserad lösning som bestämmer spårämnesnivåer av vatten i kondenserade och permanenta gaser.

Tillsammans med coulometrisk karl fischer-titrering så levererar detta instrument snabba (<5 minuter) och exakta analyser. 875 KF Gasanalysator är lämplig för många olika typer av gaser.

Utmärkande egenskaper

  • Okomplicerad, helautomatiserad analys med programvarukontroll
  • Robusta, säkra system, lämpliga för höga gastryck
  • Komplett system, integrerat i ett hölje
  • Exakta analyser på varierande gaser (naturgaser, LPG, köldmedier och petrokemi m.m.)

En analysator för många gastyper

875 KF Gasanalysator gör det möjligt för dig att mäta spårämnesnivåer av vatten i olika gaser med coulometrisk titrering.

Med en inbyggd förångare kan du också analysera kondenserade gaser.
De gaser som kan analyseras med 875 KF Gasanalysator är:
  • naturgaser och kondenserade petroleumgaser
  • petrokemiska: propan, propen, butan enligt ASTM D7995, buten, butadien
  • klorerade kolväten: metylklorid, etylklorid, vinylklorid
  • köldmedier: CFC-, HFC- och CHC-föreningar
  • andra gaser: dimetyleter, väte, kväve, koldioxid och andra

Ett system byggt för att hålla i längden

875 KF Gasanalysator levereras med en mängd tekniska egenskaper som bidrar till att analyserna blir stabila och säkra: alla komponenter är inneslutna i samma hölje plus att de elektroniska delarna och bärgasdelarna är fysiskt åtskilda. Instrumentet kan förutom det hantera gastryck på upp till 40 bar.
875 KF Gasanalysator är också mycket driftsäker: ett inbyggt oljefilter garanterar att överbliven olja tas bort från gasen och inloppsfiltret förhindrar partiklar från att täppa till rörsystemet.

En färdig, automatiserad lösning: låt systemet göra jobbet

Du börjar analysera på en gång med 875 KF Gasanalysator.

När systemet levereras till dig är det ihopsatt och har förkonfigurerade metoder. Att använda den här analysatorn kan inte vara enklare – arbetsgången är helt igenom automatiserad med programvarustyrda magnetventiler och en massflödesregulator. När du väl har startat din metod så tar det inte många minuter, fem för att vara exakt, innan du får analysresultaten.

För nedladdning