KF Ti-Touch och automatiserad provberedning: bekvämt och enkelt att använda

KF Ti-Touch titrator kan kombineras med 885 Compact Oven Sample Changer och bildar då ett exceptionellt platsbesparande och lättanvänt system.

Med den här provväxlaren kan du automatisera termisk provpreparering och samtidigt spara både tid och bänkutrymme när du bestämmer vattenhalten i dina prover.

Automated thermal sample preparation for coulometric and volumetric Karl Fischer titration with KF Ti-Touch titrators

Utmärkande egenskaper

  • Ökad provkapacitet, mera exakt och mindre manuellt arbete
  • Fristående instrument med litet fotavtryck
  • Enkel att använda med integrerad kontrollpanel

Enkel och ren lösning för svåra prover

Ugnsmetoden bjuder på en lösning för analys av prover som inte kan titreras direkt som de är. Det kan bero på:

  • Proverna har inte lösts upp tillräckligt ,
  • De frigör vatten, endast vid förhöjda temperaturer eller
  • De reagerar med Karl Fischer-reagenset
I denna metod så upphettas provet och det indunstade vattnet överförs till titrercellen med hjälp av en torr bärargas. Som ett resultat av det så kommer endast vatten i kontakt med KF-reagenset, vilket i sin tur innebär att elektrod- och titrercellerna inte kontamineras. Dessutom så blir resultaten mer tillförlitliga eftersom provrester och minneseffekter har uteslutits.

Maximum tidsbesparingar på ett minimalt utrymme

Att automatisera provpreparering innebär att ta bort manuellt arbete och samtidigt spara tid.

Också noggrannheten kommer att förbättras och höjas i dina bestämningar eftersom varje prov kommer att hanteras på exakt samma sätt.
Både KF Ti-Touch titrator och 885 Compact Oven Sample Changer är kompakta till sin utformning. Du får fullständig automatisering, en avsevärd tidsbesparing på en väldigt liten bänkyta.

Håll det enkelt med en integrerad kontrollpanel

Komplicerade installationer och inställningar av parametrar behövs inte för att 885 Compact Oven Sample Changer ska fungera.

Det räcker med att ansluta den till KF TI-Touch, vilket är mycket enkelt. De enda parametrar som du behöver ange är ugnstemperaturen och gasflödet.

Spara pengar och minska avfallet med vialer som är återanvändbara

De vialer med skruvkork som är avsedda för användning tillsammans med 885 Compact Oven Sample Changer är återanvändbara.

Det enda som behöver bytas är septumdelen, vilket i sin tur betyder att du drar ner på avfall och på de kostnader som du normalt skulle ha spenderat på nya vialer.

För nedladdning