Automatiserad provberedning för Karl Fischer Titrando

Om du arbetar med ett stort antal prover som inte direkt kan titreras volumetriskt eller coulometriskt, då har du möjlighet att automatisera den termiska provberedningen med ugnsprovväxlare från Metrohm.


Spara värdefull tid och öka precisionen och jämförbarhet genom att automatisera din provberedning och titrering.
KF titrator with automated sample preparation and operator

Utmärkande egenskaper

  • Spara tid genom att eliminera manuella steg
  • Lita på en hög noggrannhet tack vare uppvärmd överföringsslang.
  • Dra nytta av fler funktioner i programvaran.
  • Använd dina egna provflaskor med ett anpassat system.

Automatisering för KF Titrando systems (4)

Enkel och ren lösning för svåra prov

Ugnsmetoden gör att du kan analysera prover som inte kan titreras direkt.

Detta kan vara fallet av olika anledningar, t.ex. eftersom ditt prov:

  • inte löses upp enkelt,
  • frisläpper vattnet endast vid höga temperaturer, eller
  • reagerar med KF-reagenset.
Ugnsmetod omfattar uppvärmning av prover och överföring av det förångade vattnet till titrercellen medelst en torr bärargas. Eftersom bara vattnet kommer i kontakt med KF-reagenset så angrips inte elektroden och titrercellen, och överförings- eller minneseffekter som kan snedvrida resultaten exkluderas.

Mer precision på kortare tid

Med en ugnsprovväxlare från Metrohm kan du spara värdefull tid - och få bättre resultat.

Provet förvaras i förslutna flaskor, vilket håller vattenhalten är oförändrad. Dessutom har provväxlaren ett uppvärmt överföringsrör. Kondens i röret är därför utesluten medan vattnet överförs till titreringskärlet.

Platsbesparande, fristående, enkel: 885 Compact Oven Sample Changer

Med en mycket liten yta och integrerad kontrollpanel för fristående drift, innebär 885 Compact Oven Sample Changer bekvämlighet och enkel användning. De enda parametrar du måste definiera är ugnstemperaturen och gasflödet.

Smart och anpassningsbar: 874 USB Oven Sample Processor

874 USB Oven Sample Processor är rätt instrument om du söker mer flexibilitet och funktioner.

Tillsammans med titratorn, styrs den med den programvaran tiamo.

Tack vare detta kan du räkna ut den optimala uppvärmningstemperaturen på okända lösningen genom att spela in en värmekurva. Som tillval kan du också automatisera reagensutbyte och kan därmed undvika att behöva öppna titrercellen och möjlig exponering för giftiga reagens.

Vill du använda dina egna provkärl? Vi anpassar gärna en ugn för just dig.

För nedladdning

Metrohmsystemet är enkelt att använda och sparar oss mycket tid.
Lin Li, Oil Analysis Laboratory, WesTrac Kina