756 och 831 Coulometrar

831 Coulometrar

Coulometer 831 har vunnit rykte både vad gäller pålitlighet och noggrannhet.

Titratorn är prisvärd och tillförlitlig och gör det enkelt att analysera prover med lågt vatteninnehåll (0.001 till 1 %)

KF Titrino Coulometer

Utmärkande egenskaper

  • Praktisk och säker: automatiskt byte av reagens med Dosino
  • Mångsidig- fristående eller programvarustyrd
  • Anpassningsbar- automatiserad provpreparering som tillval

Coulometrisk vattenbestämning- tillförlitlig och exakt

Coulometer 831 har länge varit ansedd som ett mycket pålitligt instrument.

De finns tillgängliga till ett attraktivt pris och kan bestämma vatteninnehåll i provet mycket exakta – ner till ppm-nivå.

Arbetssätt – du väljer

Eftersom coulometrarna arbetar tillsammans med Dosino-enheter så behöver du inte göra mer än trycka på en knapp för att starta analysen.

Instrumenten har två driftlägen: standard och expert. Något som ytterligare underlättar arbetsgången och minskar risken för misstag. I standardläget finns bara de funktioner som krävs för rutinarbete.

Flexibelt system för att matcha dina krav

Dessa coulometrar erbjuder dig en hög grad av flexibilitet.

Du kan välja mellan en generatorelektrod med membran eller utan. Och du kan bestämma om du vill använda den med kontrollpanelen som en fristående system eller dra nytta av praktiskt taget obegränsade funktioner genom att styra den via programvaran tiamo.

Att få ut vattnet ur provet

I vissa fall är direkt titrering inte är möjligt, till exempel:

  • eftersom provet endast släpper vatten vid högre temperaturer,
  • eftersom provet inte är lättlösligt, eller
  • eftersom det reagerar med KF-reagens.
Ugnsmetoden eller azeotropdestillation är möjliga lösningar. Dessa förfaranden innefattar uppvärmning och förångning av vattnet som finns i provet och överföring till titreringscellen. Metrohm erbjuder olika provberedningslösningar för att tillämpa dessa metoder.

Ett steg längre: automatiserad ugnsmetod

Om du arbetar med ett stort antal prover, så varför inte lägga till automatisering för provberedning?
Metrohm erbjuder två provväxlare med integrerad ugn. Beroende på dina behov har du ett val mellan en kompakt provväxlare som manövreras via kontrollpanelen och en större, mjukvarustyrd växlare.

För nedladdning

Metrohm systemet är enkelt att använda och sparar oss mycket tid ...
Lin Li, Chef oljeanalyslaboratoriet, WesTrac Kina