Automated sample preparation for Titrino Coulometers

Om du arbetar med ett stort antal prover som inte direkt kan titreras volumetriskt eller coulometriskt, då har du möjlighet att automatisera den termiska provberedningen med ugnsprovväxlare från Metrohm.


Spara värdefull tid och öka precisionen och jämförbarhet genom att automatisera provberedning och titrering.
KF Titrino Coulometer

Utmärkande egenskaper

  • Spara tid genom att eliminera manuella steg
  • Lita på en hög noggrannhet tack vare den uppvärmda överföringsslangen.
  • Dra nytta av fler funktioner tack vare programvaran.
  • Använd dina egna provflaskor med ett anpassat system.

Automatisering för Titrino Coulometer systems (4)

Enkel och ren lösning för svåra prov

The oven method enables you to analyze samples that cannot be titrated directly.

This might be the case for various reasons, e.g., because your sample:

  • does not dissolve easily,
  • releases the water only at high temperatures, or
  • reacts with the KF reagent.
The oven method involves heating the samples and transferring the evaporated water to the titration cell by means of a dry carrier gas. As only the water gets in contact with the KF reagent, the electrode and the titration cell are not contaminated, and carryover or memory effects that could distort the results are excluded.

Mer precision på kortare tid

Med en ugnsprovväxlare från Metrohm kan du spara värdefull tid - och få bättre resultat.

Provet förvaras i förslutna flaskor, vilket håller vattenhalten är oförändrad. Dessutom har provväxlaren ett uppvärmt överföringsrör. Kondens i röret är därför utesluten medan vattnet överförs till titrerkärlet.

Platsbesparande, fristående, enkel: 885 Compact Oven Sample Changer

Med en mycket liten yta och integrerad kontrollpanel för fristående drift,innebär 885 Compact Oven Sample Changer bekvämlighet och enkel användning. De enda parametrar du måste definiera är ugnstemperaturen och gasflödet.

Smart och anpassningsbar: 874 USB Oven Sample Processor

874 USB Oven Sample Processor är rätt instrument om du söker mer flexibilitet och funktioner.

Tillsammans med titrator, styrs den med den programvaran tiamo. Med hjälp av detta kan du räkna ut den optimala uppvärmningstemperatur på okända lösningar genom att spela in en värmekurva. Som tillval kan du också automatisera reagensutbyte och kan därmed undvika att behöva öppna titrercellen och möjlig exponering för giftiga reagens.

Vill du använda dina egna provkärl? Vi anpassar gärna en ugn för dig.

För nedladdning