870 KF Titrino plus och 899 Coulometer: nybörjartitratorer för vattenanalys

Metrohm erbjuder flera volymetriska och coulometriska titratorer för bestämning av fukt och vatten i prover-

870 KF Titrino och 899 Coulometer är titratorer som är små till storleken, noggranna och robusta. Vilken av dem som passar bäst beror mängden vatten i provet.
KF Titrino plus

Utmärkande egenskaper

  • Volymetrisk och coulometrisk titrering tar liten plats på labbänken
  • Överlägsna vid jämförelse pris och prestanda
  • Batteridriven coulometer för mobila analyser
  • Automatisk start av coulometrisk titrering så snart provet är tillsatt

KF Titrino plus systems (3)

Bra saker kommer i små paket

KF Titrino plus instrument är mycket kompakta och tar upp väldigt lite utrymme.

899 Coulometer, till exempel, har en integrerad omrörare och, som ett resultat, ett ännu mindre fotavtryck.

Mer valuta för pengarna

Dessa instegsmodeller är titratorer som ger dig mycket för pengarna.

Som alla Metrohms titratorer är de utrustade med ett högupplösande mätingångar vilket ger dig utmärkt precision till lägsta pris.

Lättbegriplig

Instrumenten är designade för rutinanalyser och för att de ska vara lätta att använda.

På kort tid har du lärt dig hur instrumenten används. Metoderna är redan förprogrammerade. För att starta en analys krävs bara en knapptryckning. Möjlighet finns att ansluta ett tangentbord för inmatning av data.

Provpreparering: Alla prover kan inte tillsättas direkt till titrerkärlet

Att avlägsna vatten ur prover är inte alltid det lättaste.

Det kan vara fallet när provet är av fast karaktär, när sidoreaktioner kan inträffa eller när vatten frigörs väldigt långsamt eller endast vid högre temperaturer. För sådana applikationer erbjuder Metrohm olika provprepareringslösningar:

  • Polytron för homogenisering av fasta prover
  • Termopreparering- ugnsmetod som förångar fukten i provet. Använder du en 899 Coulometer kan du även automatisera med 855 Compact Oven Sample Changer.
  • Indunstning. När vare sig direkt titrering eller ugnsmetoden fungerar kan indunstning vara ett alternativ. Lösningsmedel tillsätts till provet och blandningen hettas upp. Vattnet förångas tillsammans med lösningsmedel och den azeotropiska blandningen kan då analyseras.

870 KF Titrino plus: större bekvämlighet och ökad säkerhet för volymetriska titreringar

KF Titrino plus är lämplig för prover med vatteninnehåll mellan 0.1 och 100 %.

Titratorn använder intelligenta provväxlarenheter med relevant data som cylindervolym och typ av KF reagens lagrade på ett chip. All analysdata sparas i instrumentet utan att du behöver göra någonting.
Med KF Titrino plus så blir Karl Fischer-titrering mer pålitlig och säker. Överflöde av reagens under konditioneringsfasen undviks genom att använda parameterinställningar som hjälper till att förhindra detta. Du behöver heller inte öppna titrerkärlet när du ska byta titreringslösning – det kan ske automatiskt med den inbyggda pumpen. På så sätt begränsas också ofrivillig kontakt med reagenslösningen.

899 Coulometer: mobil analys och ännu högre säkerhet för coulometriska titreringar

899 Coulometer lämpar sig för prover med lågt vatteninnehåll (0.001 – 1 %).

En powerbox finns som tillval och med den ansluten blir coulometern mobil och du kan utföra analyserna var du vill. Powerboxens batteripack har kapacitet nog för att köra coulometern i flera timmar.

Titreringen startar automatiskt när provet tillsätts utan att du behöver trycka på startknappen.

För nedladdning

Vi fick dessa titratorer i 2004. Alla dessa instrument är i utmärkt skick.
Qing Zhou, teknisk chef för analyslaboratoriumet vid Beijing Keju Chemical Materials Co. Ltd., Kina