OMNIS – Karl Fischer-titrering enklare och säkrare än någonsin

Metrohm har återuppfunnit volymetrisk Karl Fischer-titrering: Upptäck OMNIS.


OMNIS är Metrohms nya, helt integrerade lösning för bestämning av vattenhalt med volymetrisk Karl Fischer-titrering. Bestämning av vatten i prover har aldrig varit mer bekvämt, säkrare och lättare.

 • Säkert: Alla ingående kemikalier hanteras i ett slutet system, ingen kontakt med reagens.
 • Enkelt: Vattenhalten bestäms automatiskt med provinjektionen.
 • Bekvämt: Karl Fischer-reagenset levereras och tas bort automatiskt.
 • Snabbt: Enkel och snabb provberedning med OMNIS Karl Fischer-instrument.


HydranalTM Smart Reagents for OMNIS KF

Automatiserad dataöverföring, spårbarhet från början till slut, minskad kemisk kontakt. Lär dig hur Hydranal ™ -reagenser gör ditt arbete snabbare, bättre och säkrare.

> Lär mer ...

OMNIS möter Cubis® II

Få överlägsen prestanda och precision tack vare integrationen av Cubis® II labvåg från Sartorius i OMNIS plattform.

Lär mer

Säker KF-titrering med OMNIS

Med OMNIS blir Karl Fischer-titrering säkrare än någonsin. Kontakt med giftiga reagens och lösningsmedel undviks helt:

 • Ingen kontakt vid reagensbyte med 3S vätskeadapter
 • Alla reagens ingår i ett slutet system.
 • Använda reagens kasseras automatiskt
 • Automatisk påfyllning och tömning av titreringscellen


OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
 • Mer om säker titrering …

Enkel KF-titrering med OMNIS

OMNIS gör det enklare än någonsin att bestämma volymetriskt vatteninnehåll. Systemet tar hand om många av de uppgifter som du brukade utföra manuellt:

 • Titreringen startar automatiskt
 • Efter bestämning kasseras det använda provet automatiskt
 • Titrercellen förbereds automatiskt för nästa bestämning


Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
 • Mer om enkel titrering

Snabb KF-titrering med OMNIS

Ta bort locket - titrera - stäng - repetera - allt sker automatiskt

Effektivisera arbetet i ditt laboratorium med OMNIS-automatisering. Lägger du till en provrobot till din OMNIS Karl Fischer-titrator blir systemet i princip 100 % självstyrande. Det enda du behöver göra är fylla upp systemet regelbundet med prov och trycka på start. Den fullständiga analysen utförs sedan automatiskt. Inklusive öppning och stängning av provbägarna.

 • Enkel och snabb provberedning (tidsbesparande upp till 25%)
 • Proverna skyddas mot miljöpåverkan
 • Automatisk KF Dis-Cover lockhantering
 • Arbetsstationer som arbetar parallellt (40 % snabbare bestämningarna görs i sekvens)


 • Mer om snabb titrering

Och det finns mer: några av höjdpunkterna i OMNIS analysplattform

Få en bättre användarupplevelse: OMNIS programvara

OMNIS analysplattform används tillsammans med en innovativ och intuitiv programvara. Programvaran stöder dig med funktioner som kommandoprompter, inbäddad hjälp, systemkontroll och statusindikatorer.


Learn more about OMNIS Software

Skalera upp ditt system: Lägg till moduler och funktioner

OMNIS ger dig frihet att expandera ditt system i takt med att behoven uppstår. Starta med en enda titrator. Lägg till doseringsmoduler, titreringsmoduler och en provrobot först när du behöver det.


Learn more about the modularity

Flera prover? Så enkelt att uppgradera

Starta med en OMNIS-provrobot och en arbetsstation. Lägg till en ny station till det befintliga systemet när din provgenomströmning ökar. Med ett system med fyra parallella arbetsstationer sparar du upp till 60 % av tiden jämfört med ett system som körs med en enda arbetsstation.


Learn more about automation
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Nedladdningar

Vad är volymetrisk Karl Fischer-titrering?

Karl Fischer-titrering är en metod för bestämning av fukt som är specifik för vatten. I motsats till andra metoder, som torkugnar eller infraröda lampor, bestämmer Karl Fischer-titratorer själva vattenhalten i ett prov, medan andra metoder bestämmer alla flyktiga komponenter som avdunstar under påverkan av värme. Något som tar tid.

Tidsbesparingen är en av de främsta fördelarna med Karl Fischer-titrering. Bestämningen av vattenhalten tar bara några minuter, till skillnad mot flera timmar för torkningstekniker.

Karl Fischer-titrering är en väletablerad och allmänt tillämpad analysmetod. En referensmetod som nämns och tillämpas i många nationella och internationella standarder i alla branscher.