Vätskehantering

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

Analytisk kemi handlar om att få ämnesmängderna rätt. Exakt och reproducerbar vätskehantering är en grundläggande - och tidskrävande - uppgift i laboratorier och måste rutinmässigt utföras av laboratoriepersonal.

Metrohm erbjuder olika instrument som tar hand om det åt dig. De kan användas för en mängd olika uppgifter, såsom pipettering, överföring, spädning, dosering eller dispensering. Du kan därmed spara värdefull tid i ditt laboratorium och förlita dig på precisionen och reproducerbarheten hos Metrohms doseringsteknik.