Dosimat plus: gör doseringen enkel

För att ta hand om alla typer av dosering och vätskehanteringsuppgifter , är Dosimat plusinstrument nödvändiga i många moderna laboratorier.

Använt som ett oberoende system, är Dosimat plus ett manuellt styrt doseringsinstrument. Om du redan använder en Titrino eller Titrino plustitrator i labbet, kan du använda Dosimat plus som en automatisk doseringsanordning för din titrator.

För förbättrad användarkomfort, anslut ett tangentbord, en datormus, eller en skrivare via USB. Dosimat plus instrument har fyra doseringslägen för olika applikationer.

Dosmiat plus instrument with operator

Utmärkande egenskaper

  • Enkel vätskehantering för rutinuppgifter
  • Användarvänlig drift genom valbara tillbehör
  • Hög precision tack vare en intelligent växelenhet

  • Fyra doseringslägen som täcker specifika tillämpningar

Dosimat plus systems (3)

865 Dosimat plus

2.865.0010
Universal dispensing unit for titration and dosing tasks in the laboratory. Including push-button cable for manual dispensing control and 6.3026.220 exchange unit (20 mL). A multitude of instruments can be connected at the USB interface of the Dosimat plus, even a number of them simultaneously when a USB hub is used (keyboard, mouse, USB compact printer or USB DIN A4 printer, USB Memory Stick for methods and data backup). The optional 6.2148.030 USB/RS-232 Adapter Box enables the connection of laboratory balances and operation with a computer.With its four dosing modes, the Dosimat plus offers a multitude of applications:DOS (Dosing) – Dosing at the press of a buttonThis mode is particularly suitable for performing manual titrations with indicator. A result can be calculated and a result report can be printed automatically from the dosed volume.XDOS (Extended dosing) – Controlled dosingFixed volume dosing: The volume and the dosing rate are specified.Time-controlled dosing: The volume and the time are specified.Dosing according to dosing rate: The dosing rate and the time are specified.If continuous dosing without interruption is required, then the 865 Dosimat plus can be operated together with an 805 Dosimat in tandem mode.CNT D (Content dosing) – Preparation of standard and other solutions.The volume of the solvent to be dosed is determined automatically on the basis of the sample size of the starting substance (solid or stock solution) and the specified target concentration.LQT (Liquid transfer) – Pipetting and diluting of liquids.

Bättre precision och bekvämlighet vid rutinvätskehantering

Med en Dosimat plus, kan du göra ditt arbete enklare och samtidigt öka precision och noggrannhet – växelenheterna doserar med en precision på 10000 steg per cylindervolym.

Dosimat plus är för övrigt mycket lätt att installera. De omkörare och skrivare som ansluts känns igen och konfigureras automatiskt.

Fyra doseringslägen för olika applikationer

Med de fyra doseringslägena i Dosimat plus kan du utföra en rad olika uppgifter:
  • DOS (Dosing): Dosering med en knapptryckning. Läget är särskilt lämpligt för manuella titreringar med färgindikator.
  • XDOS (Extended Dosing): Med det här läget kan du ange parametrarna volym, doseringshastighet och doseringstid. På detta sätt kan du dosera en bestämd volym med en bestämd hastighet, för att utföra tidsstyrd dosering, eller att dosera med en konstant hastighet.
  • CNT D (Content Dosing): Använd det här läget om du vill förbereda standarder eller andra lösningar. Instrumentet bestämmer automatiskt den volym som behöver tillsättas till utgångssubstansen.
  • LQT (Liquid Transfer): Det här läget används för pipettering och spädningsapplikationer.

För nedladdning