pH-, jon-, och konduktivitetsmätning

Våra instrument för pH-, konduktivitets-, syre- och jonmätningar följer de flesta regelverk:

vare sig du analyserar enstaka eller flera parametrar, på lab eller ute i fält, så finns en lösning för dig.

När du väljer pH-, jon-, syre- eller konduktivitetsmätare från Metrohm, så väljer du inte bara robusta instrument med hög precision och förstklassiska elektroder. Du väljer också många års applikationskunskap och får tillgång till den främsta expertisen.

Elektroder

Ta en titt på det breda utbudet av elektroder som Metrohm erbjuder för mätningar av pH, konduktivitet, ISE, and mera.

Metrohm electrodes

ALS Hong Kong laboratory

"Vi kan analysera 50 prover i en enda körning utan att den behöver övervakas"

Vico Chen, chef för inorganiska sektionen hos ALS Hong Kong-laboratorium, Kina

SPE Inspection & Research Institute

"Vi behöver bara placera proverna i processorn, registrera provnamnen, välja metod och klicka på startknappen. Det är verkligen så enkelt! Detta system […] frigör oss från tråkigt arbete och sparar mycket tid."

Fen Yu, laboratorietekniker vid Guangzhou Special Pressure Equipment Inspection & Research Institute, Kina