Avancerade pH- och konduktivitetsmätare för laboratoriet

780 pH-mätare och 781 pH/jonmätare är instrumenten för dig som söker en högre nivå av teknisk bekvämlighet och frihet i dina pH-, ORP- och jonkoncentrationsmätningar.Instrumenten har inbyggd kvalitetssäkring och ger dig pålitliga resultat vid alla tidpunkter. Fördelar som ett internt metodminne och möjlighet att ansluta kringutrustning svarar för den extra biten av bekvämlighet
780 pH Meter with support rod and stirrer

Utmärkande egenskaper

  • Metodminne för återkommande applikationer
  • Stor LCD-skärm för visning av resultat och instrumentkontroll
  • Integrerad kvalitetssäkerhet inklusive GLP-identiska elektrodtester
  • Anslutningar för doserutrustning och automatisk standardtillsats, omrörarkontroll, POS-skrivare och mera

780/781 pH/jonmätare systems (2)

Enkel hantering och överblick

pH- och pH/jonmätarna har en stor LCD-skärm.

Det gör att instrumenten blir särskilt enkla att styra och ger dig en tydlig överblick av resultat- och kalibreringskurvor. För att ditt arbete ska bli än mer bekvämt så finns en användardialog på flera språk.

Metodminne för ofta förekommande applikationer

Instrumenten har ett metodminne.

Det befriar dig från arbetet med att lägga in mätparametrar på nytt när du växlar mellan återkommande applikationer.

Integrerad kvalitetskontroll

Instrumenten i den här produktfamiljen levereras med inbyggd kvalitetskontroll: de GLP-identiska elektrodtesterna borgar för pålitliga resultat vid alla tidpunkter.

Användaridentifikation lägger till en extra säkerhetsnivå. Du kan alltid få reda på vem som utförde vilken analys, vid vilken tidpunkt.

Vidare så håller instrumenten reda på kalibrerings- och serviceintervaller och de påminner också om motsvarande kvalitetskontroller när det är dags.

Enkelt gränssnitt: komplettera med omrörare, doserutrustning, skrivare och mer

pH- and pH/jonmätarna är försedda med MSB (Metrohm Serial Bus)-portar till vilka du kan ansluta olika kringutrustning. Som tillägg kan en dubbelriktad RS232 (DB9)-port användas för att koppla upp en PC eller en skrivare.
  • En omrörare som direktstyrs av pH- eller pH/jonmätaren
  • En Dosimat för automatisk standardtillsats
  • POS-skrivare som du kan använda till att skriva ut GLP-identiska rapporter
  • Tangentbord och streckkodsläsare för inläsning av providentifikationer

Förstklassiska elektroder för dina analyser

Ett brett urval av Metrohm’s välkända pH- and jonselektiva elektroder finns att få till 780 pH-mätare och 781 pH/jonmätare. Hitta mer information här.

För nedladdning