High-end moduler för anpassad pH, jon, och konduktivitetsmätning

Med 856 konduktivitetsmodul and 867 pH-modul så bygger du den lösning som passar bäst efter dina förutsättningar. Antingen så analyserar du en stor mängd prover, eller multipla parametrar, eller så vill du njuta av full frihet när det kommer till metodprogrammering och applikationer.
856 Conductivity Module with Touch Control and female operator

Utmärkande egenskaper

  • Add-on för Titrando/tiamo system och stand-alone instrument i ett och samma instrument
  • Obegränsade möjligheter till metodutveckling med tiamo software full
  • Anslutningar för en mängd olika tillbehör inklusive automation
  • Uppfyller FDA-regelverken med både tiamo och 900 Touch Control
  • Kombinerbar med intelligenta elektroder

867/856 Moduler systems (8)

Show all systems: 867/856 Moduler (8)

Specialgjort system för din applikation

Du kan sätta samman pH- and konduktivitetsmodulerna till det system som fungerar bäst till ditt användningsområde.

Du kan använda modulerna som fristående instrument med 900 Touch Control som styrenhet, eller integrera dem i ett tiamo-system. Allt är möjligt.

tiamo är Metrohm’s programvara utvecklad för titrering, som ger dig ett mycket flexibelt system: metoder som är enkla att programmera och förändra, tillgång till samtliga mätparametrar och databas med sökfunktion, filter och förhandsgranskning av funktioner. Läs mer om tiamo här.

Med 900 Touch Control hanterar du ditt system via en lysande pekskärm i färg. Något som uppskattas i hög grad av dem som arbetar med rutinapplikationer. Hitta mer information om 900 Touch Control här.

Lägg till provväxlare, doserutrustning, skrivare och mer

Via MSB- (Metrohm Serial Bus) and USB-interfacen, ansluter du kringutrustning till ditt instrument:

  • doserenheter för automatisk standardtillsats
  • omrörare
  • skrivare för utskrift av GLP-överensstämmande rapporter
  • datatangentbord eller streckkodsläsare för inläsning av providentifikationer

Senaste teknologin

867 pH-modul gör så mycket mer än bara mäter pH: du kan även bestämma oxidations-reduktionspotential (Ipol, Upol, ORP), jonkoncentration med direktmätning eller med automatisk standardtillsats samt temperatur.

856 Konduktivitetsmodul arbetar med en femrings-konduktivitetscell. Det ger dig ett bredare linjärt intervall, utan ytterligare platinisation. Använder du båda modulerna så kan du mäta både pH och konduktivitet i samma bägare simultant.

Förutom att mäta konduktivitet så kan konduktivitetsmodulen också registrera temperaturen i provet samt beräkna TDS och salthalt.

Fullt i linje med FDA and GLP

Både tiamo full och 900 Touch Control uppfyller regelverken FDA 21 CFR Part 11 och GLP. Datarapporterna från din pH- eller konduktivitetsmodul uppfyller alla krav.

De automatiska och GLP-överensstämmande elektrodtesten tillsammans med buffertkalibrering och automatisk buffertigenkänning gör att du kan lita på resultaten helt och hållet.

Ännu mer säkerhet med intelligenta elektroder

867 pH-Modul är kombinerbar med iTrodes: ett inbyggt minneschips i de intelligenta elektroderna bidrar till att lagring av elektroddata, som artikel och serienummer, kalibreringsdata, kalibreringshistorik, arbetstid och tidsperioder för kalibreringsvalidering blir möjlig. I samma ögonblick som du ansluter sensorn till din modul så överförs data automatiskt.

Förstklassiga elektroder till dina analyser

Ett brett urval av Metrohm’s välkända pH- och jonselektiva elektroder passar till 856 Konduktivitetsmodul och 867 pH-Modulen. Hitta mer information om elektroderna här.

För nedladdning