pH-, konduktivitets-, och syremätare för rutinarbete på lab och ute i fält

De här pH- och konduktivitetsmätarna är din perfekta medhjälpare vid rutinmätningar

Du kan använda instrumentet som en mobil mätare eller som ett bänkinstrument på laboratoriet.

Tack vare en stor färgdisplay, en stabil design och smart teknik, kommer mätarna att registrera pH-värdet och klara av konduktivitetsmätning enkelt som aldrig förr.

Dessa mätare finns att få som:

 • pH-mätare
 • Konduktivitetsmätare
 • Kombinerade mätare (pH och konduktivitet)

Hitta ett lämpligt instrument här

NEW: Dissolved oxygen measurement

Our proven 913 and 914 portable meters have just become more versatile. Thanks to the newly developed O2-Lumitrode, you can now measure dissolved oxygen (DO), pH, and conductivity quickly, easily, and reliably.
Learn more about the O2 Lumitrode for DO measurement

Smart, mobil och kraftfull pH- och konduktivitetsmätning

Enkla mätningar med smarta mätare

Tack vare en stor färgdisplay och smarta funktioner är mätningen lika enkel som genial.


Smart features

Stabila mobila instrument för mätningar utanför eller på laboratoriet

Använd dessa stabila, ergonomiska mätare för mobil pH- eller konduktivitetsmätning eller på labbet på stativplattan.Two-in-one meters

Flexibel datahantering och GLP-funktionalitet

Spara resultaten på instrumentet, skriv ut rapporterna eller exportera data till LIMS eller Excel.

GLP and data management

912/913/914 pH/DO/Konduktometer systems (15)

Show all systems: 912/913/914 pH/DO/Konduktometer (15)

Enkla pH- och konduktivitetsmätningar med smarta mätare
Med  912 konduktivitetsmätare, 913 pH-mätare eller 914 pH-/konduktivitetsmätare får du instrument som är lika lätthanterliga som praktiska:

 • Resultaten läser du enkelt av på den stora färgdisplayen med bakgrundsbelysning.
 • Kan fås att visa två mätresultat samtidigt. 
 • Vara förvissad om standarden på elektroden tack vare den inbyggda kvalitetskontrollen av elektroden.
 • Tillämpa tidsstyrda och driftstyrda mätningar.

Stabila instrument: för mobil tillämpning och på laboratoriet

De här bärbara mätarna är perfekta för mätning på annan plats än laboratoriet ...

 • Ergonomisk design för enhandsfattning
 • Damm- och vattentät (IP67-märkt)
 • Presterar mätningar i timmar tack vare det kraftfulla inbyggda litiumpolymerbatteriet
 • Ladda batteriet med en 5 V USB-nätadapter eller ett 12 V-uttag i en bil.
… och på laboratoriet: Använd stativplattan och nätanslutning för att omvandla instrumentet till en mätare i laboratoriemiljö.Flexibel datahantering och god laboratoriepraxis (GLP)

Conductivity and pH meter in laboratory setup for benchtop use with printer

Hantera dina data på det enkla sättet:

 • Spara resultaten i instrumentet och exportera till LIMS/Excel.
 • Skriv ut rapporter direkt på A4- eller POS-skrivare
 • Bearbeta resultaten i Metrohm's tiBase software

914 pH Conductometer in the lab with laptop

Inbyggd överensstämmelse med villkoren i GLP:

Försäkra dig om god laboratoriepraxis med dessa konduktivitets- och pH-mätare. Det lösenordsskyddade expertläget garanterar att inställningarna inte ändras av misstag.
Våra konduktivitets-/pH-mätare och elektroder

Portable meters for conductivty and pH measurements
Portable pH and conductivity meter with sensor and accessories in transport case
Electronic Load Interface used to control third-party electronic loads or power supplies
Selection of electrodes and sensors for chemical analysis

Vi erbjuder instrument speciellt designade för pH-, konduktivitets- eller kombinerade mätningar. Instrumenten finns att få som bärbara mätare, två-i-en-mätare och med en tillbehörsväska.

pH-mätare

Konduktivitetsmätare

Kombinerade konduktivitets- och pH-mätare

Vi erbjuder en rad elektroder för våra bärbara konduktivitets- och pH-mätare.

Mer information här:

pH-elektroder

Elektroder för konduktivitetsmätning


För nedladdning